Turnirdä pay aldılar boksörlar Moldovadan, Pridnestrovyedan, Rumınıyadan hem Gagauz Erindän.

Anılmış treneri Valeriy Potapovu onun üürenicileri aklında tutȇrlar nicä bir ii insanı hem sport uurunda professionalı.

Valeriy Potapovun metodlarını büün dä kullanȇrlar onun üürenicileri, angıları büünkü gün genç sportçuları terbi ederlär. Valeriy Potapov gagauz boksun temelini koydu, angısı büündä ilerleer, söleer D.Çakusta.

Valeriy Potapov trener 60-cı yılların sonunda işlemää başladı. O bu işi parasız ozaman yapardı. Kendi üürenicilerinnän V.Potapov üüsek uurlara çıktı diil sade Respublikanın çempionatlarında, ama eski sovet birliin uurunda yarışmalarda da. 1971-cidä Çadır sport okulunda boks sekţiyası peydalanȇr. Taa 7 yıl geçtiynän V.Potapovun çalışmaklarınnan kasabada bok zalı açılȇr, neredä artık 13 — cü yıl sıravardı bu anılmış sportçuyu hatırlamak için halklaraarası boks turnirı geçiriler. Bu yarışmaya katılȇrlar en becerikli sportçular. Onnarın birisi çadırlı İvan Guboglo ringtä Hınçeştı kasabasından sportçüylan güreşti. O onunnan 3 yıl geeri Respublika çempionatinda da ringa çiktı. Bu sıra da, hep nicä da ozaman, İvan ensedi, da geçti yarı finala.

“Sayȇrım ani o kaavi sportçu. Kolay diildi. Bän onunnan artık vardır güreştiim”, — paylaştı boksör.

Desteklemää boksöru Dmitriy Vatamanı geldilär onun dostları.

“Dostumuza yardımcı olȇrız”.

“O gagauz boksun umudu. O sportun gelecää”.

“Toplandık ki onun keefini kaldırmaa. İnanȇrım ani ona deyni bu destek faydalı hem lääzımnı”.

Dmitriy Vataman sonuçta taradı sportçuyu Rumıniyadan. O geçti yarı finala.

“Demeyacäm, ani kolaydı, ama zor da pek diildi. Bana da düştü, onun payına da geldi. Boks bölä bir ış”, — dedi Dmitriy Vataman.

Bokslan D.Vataman yakın 8 yıl zanaatlanȇr. 2 sıra Respublikanın çempionu oldu hep ölä Evropa çempionatınnda bronzayı kazandı. Bu sıra, nicä söledi kendisi Dmitriy, o ensedi dostların yardımınnan, angıları onun tutturmaa geldilär.

“Bu yardım motivaţiyayı verer. Kär hiç kuvedin kalmasa da, açan işidersin nicä zaldan sana dostların seseder, sansın taa kaavi olȇrsın kuvedin peydalanȇr. Başlȇrsın taa ii güraşmää”.

Çadırda geçirilän halklaraarası boks turnirini Gagauz Erin sport bakannıın başı Sergey Stoyanoglo yılın en önemli sport olayı olarak sayȇr.

Boksörlar 3 kategoriyaya görä güreştilär.

Üniorların aarasında herkez kendi aarlık kategoriyasında çempion oldular Çadırlılar Vladislav Şved, İvan Dan hem İvan Çernioglo.

Gençlerin aarasında 1 erleri aşırılı sportçular kazandılar.

Büüklerin aarasında çempionnarın aarasında 3-cüü halklaraarası boks turnırın çempionnarın sayısında kendi aarlık kategorıyasında var çadırlı boksör Vladimir Gradinar.

Hepsi tarayannar paalı ödülleri kablettilär.

Turnirı hazırladılar Çadır kasabasının V.Potapov aadına sport okulu, Çadır dolayın administraţiyası, GE sport bakannıı hem Gökoguz boks federţiyası.

 

Tekst: V.Kerman, video: G.Stavilov, montaj: İ.Varban