Kendi becermeklerini poȇziya, vokal, resimcilik, muzikacilık hem oyunculuk kategoriyalarında gösterdi 17 genç kız hem olan.

Bu konkursun baş kurucusu Yuliya Seiz.

“Bän seveerim yaradıcılıı. Becererim resimnemää. Herzaman bu uurda konkurslara katılmaa istärdim ama onnar geçirilmäzdilär 20 hem taa zeedä yaşta gençlär için. Bu üzerä bän koydum neetima bölä bir konkurs geçirmää”.

Anastasiya Kojokar seftä konkursta pay alȇr. O zamandaş oyunu gösterdi.

“Pay alannarlan dostlaştık. Herbiri ii hem talantlı. Onnarı kollega erinä sayȇrım”.

Ekaterina Dragan sţenadan M.Lermontovun yaratmasını okudu.

“Severim şiir okumaa. İstedim deniim kendimi bu konkursta”.

Anna Büük oynadı kendi «Benim arzum» muzikasını okuyarak kendi kakusunun Allanın «Aç o gözäl gözlerini» şiirini. Anna Büük instrumental muzikası kategoriyasında ilk eri kazandı.

Poȇziya kategoriyasında ilk eri Vladlena Juravel kazandı. Larisa Reşelän oyuncuların arasında en ii oldu. Vokal yarışmasında ilk Mariya Topal oldu, o hep ölä siiredicilerin ödülünü kazandı. Resimcilik uurunda jüri en gözäl Valentina Kristevanın yaratmasını saydı.

Tarayıcılara herbir nominaţiyada ödüllär verildilär. Hep ölä sponsorlar onnar için baaşışları hazırladılar. “Kendi düşgüütmeni gerçekleştir” yaradıcılık konkursun kurucuları M.Çakir aadına kolledjı hem Komrat kasabasının primarıyası.