Komratta geçti üüretmäk sergisi, angısına katıldılar rusiya devletin üüsek okulları. Her yıl devletimizdä  bölä üüretmäk olayları geçirer Rosostrudniçestvo temsilcilii Moldovada.

 Liţey başarannarın oldu kolaylıkları buluşmaa üüretmek kurumnarın temsilcilerinnän, tanışmaa universitetların programalarınnan, koymaa kendi soruşlarını hem da kabletmää cuvapları. Serginin kurucuları savaşȇrlar  temsil etmaa nekadar taa çok universitet Rusiya devletindän , ki üürenicilerdä olsun  neydän ayırmaa. Moldovan abiturientlar   meraklanȇrlar Nijniy Novgorod universitetlarınnan. Bu  belli olȇr birkaç yıl sıravardır.  Bu iş için haberledi nijniy novgorod lingvistika devlet universitetin profesoru Svetlana Kolobova.

«Bizim universitetimiz pek anılmış Rusiya devletindä  hem bütün dünnedä. Şindi devlettä kaldı iki lingvistika universiteti. O moskvadakı lingvistika universiteti hem Dobrolübovun adna universiteti Nijniy Novgorod kasabasında. Bizdä 14 yabancı dil üürenerlär. Büün  dilleri bilmärkänä pek zor kendi karyerayı kurmaa. Bunun  için  bizdä dilleri üürenerlär ki tehnik zanaatlarda işlärkänä  becermeklerini kaldırmaa taa üüsek uura».

Bu yıl liţey başarannarı tanışabildilär rusiyanın altı üsek okulları için  haberlärlän. Onnarın arasında Nijniy Novgorod tehnik universiteti.

«Biz teklif edecez üürenicileri katılsınnar test  yazılmasına. Çıkışlara göra  yazın onnar katılacȇklar konkursa, ki girmää üürenmää  universitetä. Bıldır hem  öteeyıl  biz dolaştık birkaç kasaba Moldovada. Ama Komratta en pek meraklandılar  tehnika zanaatlarlan. Üürenicilär islää yazdılar testları fizikada hem matematikada. Da onnar  geldilär bizä üürenmää. Şindi kablederlär zanaatları transporthem energetika  institutlarında. Hep öla var onnar da kim isteer üürenmää informaţiya tehnologiyalarlan baali fakultetta. Umutlanȇrız, ani bu yıl taa çok uşak bizä gelecek da onnar ayıracȇklar  yader energetikanın imstitutunu hem  himiya uurunda zanaatları. Biz hepsini kabledecez», — açıkladı Nijniy Novgorod tehik universitetin temsilcisi Elena Demaröva.

 Liţey başarannarı geldilär bu sergiya ki taa islää hazırlanmaa da belli etmää kendinä zanaatı.

«Eer olarsaydı kolaylık bän isteerim Rusiyada üürenmää neçin ki burada var çok fakultet, angıları yok Moldovada. Var çok dil angılar bizdä yok.Başka devlettä üürenmäk o eni dostlar, eni kulturaylan tanışmak hem eni insannarlan  konuşmak.  Bundan kaarä üürenersin yaşamaa anasız-bobasız. Bu dener insanı hem onun harakterini».  

Ayırmaa üüsek okulu hem da zanaatı  kimär keret yardım ederlar  abiturientların anaları-bobaları.

«Üürenmeyi  Rusiya devletindä  ayırdı benim oolum, biz da kayıl olduk. O kendisi ayırdı Nijniy Novgorod kasabasiüının tehnika universitetini, zanaatı da kendisi ayırdı ,biz karışmadık. Ayırdı zanaatı, angısı yok Moldovada. Biz da onu beendik».

Rusiya devletin üüsek okulların temsilcileri belli ederlär, ani gagauz abiturientların hazırlanmak uuru pek üüsek.

«Biz isteeriz şükür etmää sizin üüredicilerinizi hazırlanmaklar için, angısını abiturientlar şkolalarda kablederlär. Bu uur pek üüsek.  Gagauz uşakları islää lafederlär hem üürenerlär rus dilindä. Onnar pek cuvapçı. Yaşamak başka devlettä  koyer onnarı taa ii üürensinnär hem da koyulmuş nietini aslıya çıkarsınnar», — dedi NLDU profesoru Svetlana Kolovbova.

Hep ölä üüretmäk sergi liţey başarannarı için geçti Kişnov kasabasında.

 

Tekst: N.Andrieş, video: G.Stavilov, montaj: М.Кazaku