Kasım ayın 21-dä Moldovanın prezidenti İgor Dodon kablettı Gagauziyanın deputatlarını.

Buluşmakta bakıldı bir sıra soruş baalı Gagauziyanın ilerlemesinnän.

İgor Dodon nışannadı devletin politika uurunda diişilmeklerin önemliini, angıları oldular bitki vakıtta hem angıları açȇȇrlar büük kolaylıkları Moldovanın hem Gagauziyanın ilerlemesinä.

Halk Topluşun başı Vladımır Kıssa açıkladı Gagauziyanın önderciliin istemekleri için baalı “gagauz kanon proektların” kabledilmesinnän parlamentlan ölä, nicä onnar yazıldıydı baştan. Kıssa şükür etti prezidenti bu konuda tutturmak için ani ilerki parlamentlan diiştirilmiş hem kabledilmış kanon proektlarını geri urdu.

Bulişmakta hep ölä bakıldı soruşlar baalı gagaz hem devlet kanonnarın uydurmasınnan. Lafedildi Gagauziyanın 25-ci yildönümünnän baalı kutlamaların sırası da. Onnar hazırlanacek hem geçecek prezidentin patronatın altında.