Bulgariyada, Varna kasabasında geçti 15-ci Devlet muzika festivali «Фолклорен изгрев» («Folklorun cänduusu»).  Orada pay aldı  Djoltay küüyundän «Mercanka» kollektivi. Gagauz oyuncuları gösterdilär kendi becermeklerini yarışmakta, oynayıp iki oyun.

Genç «Mercanka» oyun kollektivi  seftä pay aldı bölä büük yarışmakta. Oyuncular, bakmayarak ona, ani dalgalanardılar, gösterdilär gözäl oyunu.

Nicä haberledi kollektivin başı Nikolay Sarov, uşaklar pek çok vakıt  hem kuvet harçadılar hazırlanmaklara.

Halklar arası «Folkloren izgrev» yarızşmasında uşaklar iki milli oyun oynadılar: «Keraţa havası» и «Kadınca». Festival geçtiydi kasım ayın 15- dän 17 –nä kadar.

«Mercanka» oyun kollektivi çalışer ancak altı ay. Kollektivdä zanaatlanȇr 20 uşak.

 

Tekst: Z.Еfremova, montaj: İ.Varban