Gagauziyanın aksakallar soveti bu gün, kasım ayın 22-dä oturuşunu geçirdi. Seçildi başın yardımcısı hem nasaatın sekretari, kuruldu 3 yıla iş planı.

Aksakallar sovetin başın yardımcısı seçildi Dmitriy Gradinar, sekretar oldu Mihail Kendigelän. Födor Keleş hem Elena Dimçoglo girdilär soţial soruşlarında komisiyasına. Oturuşta kuruldu çalışmak planı 3 yıla.

«Teklif ederiz iş planını 2020 – ci yıla. Eni yılın ilk payında Nasaatın çalışannarı gideceklär herbir dolaya. Lääzım insannara evä gitmää hem primariyaların soţial işçilerindä üürenmää nesoy yardım veriler erideki kuvetlerindän onnara», — teklif etti sovetin başı Vasiliy Arnaut.

Dmitriy Gradinar belli etti, ani yaşlılar bitki vakıt aalşȇrlar «Gagauz gaz» kurumun işçilerindän.

«Var aalaşmaklar Gagauz gaz, Su — kanal kurumun işçilerinä. İslää olaceydı bu soruşları da giriştirmää iş planına», — dedi Gradinar.

Mihail Kendigelän teklif etti kurmaa komisiyayı aksakalların sovetindän, angıların var haberi çiftçilik çorbacılıklarından, deyni kurmaa programayı hem kararlamaa GHT deyni kanon proektini diişilmekleri geliştirsinnär agro kompleksindä.

«Geçti 3 yıl, nicä bu soruşu yolladık Bakannık komitetinä hem HT, ama cuvap ölä da gelmedi. Bizim var kolaylıımız hazırlamaa suları zarzavat başçalarını yıslasınnar».

Prezidiumun başka pay alannarı teklif ettilär kendi fikirlerini sovetin iş planına.

 

Tekst: Е.Ratkoglo, video: G.Stavilov, montaj: А.Gerçu