Gagauziyanın işi bulmak bakannıı açtı eni grupayı deyni insanda olsun kolaylık eni zanaatı kabletmää. Burada slesar – mehanik zanaatını kabledeceklär. Üürenmäk vakıdı 5 ay sürecek.

Gagauziyanın işi bulmak bakannıın bölümün başı İrina Kara haberledi, ani bu kursalar geçirilerlär parasız hepsi isteyennär için, angılarında yok zanaatı, yada işi.

«Parasız üürederiz. Bundan kaarä stipendiyaları ödeeriz – 966 ley. O insannar, angıları Komrat kasabasında yaşamȇȇrlar, onnara ödenecek yaşamaa kasabada yada yol için kompensaţıya – 1289 ley. Kurslar parasız geçireceklär», — dedi İrina Kara.

Gagauziyanın işi bulmak bakannıı  teklif eder hepsi isteyennerä kabletmää zanaatları, angıları şindi istenilerlär iş panayırında büünkü gündä.

«Bu ilk yıl, açan biz kursaları geçireriz Komrat kasabasının Tehnik uçilişçesının temelinä görä. Taa illeri biz barabar çalışardık Komrattakı üüretim kombinatınnan, ama bu yıl bu iş olamadı. Umutlanȇrız, ani gelän yılda taa çok üüretim merkezlerinnän barabar çalışmayı kuracȇz», — açıkladı işi bulmak bakannıın uzmanı.

Komratta toplanȇr bir eni grupa elektrik tertiplerin için slesar – mehanik zanaatına deyni. Bu zanaatı kabletmäk için 5 ay lääzım üürenmää. Kurslara var nicä gelsinnär avtonomiyanın yaşayannarı 18 yaşından pensioner yaşınadan.

«Hepsini teklif ederiz. Kimdä yok zanaat var nicä onu kabletsin, da sora iş bulsun deyni kazanmaa para.  Er birkimsey istäärsa taa bir zanaat kabletmää, var nicä daanışsınnar Gagauziyanın iş verän bakannıınına, deyni çeketmää üürenmää, da sora erleşmää iş panayırında», — sonnandırdı İrina Kara.

İrina Karanın laflarına görä Kıran ayında taa bir grupa açılacȇk hep elektrik tertiplerin için slesar – elektrik zanaatınnan. O kurulacȇk 15 kişidän.

 

Tekst: Z. Efremova, video: G.Stavilov, montaj: İ.Varban