Gagauziyada nışannandı çiftçilerin zanaat yortusu. Adetçä bu gün belli ederlär o insannarı, kim baaladı kendi ömürünü topraklan.

2019 – cu yılın çiftçilik vakıdı çıktı en zordu,  bakınca bitki 6 — 7 yıla. Yaz kuraklıı belli edildi çiftçiliin hepsi berekedündä, ama bakmadaan buna taazä malların satılması herzamankı problema, belli etti Gagauziyanın çiftçilik Bakannıın başı Andrey Dimitroglo.

«Biz göreriz, çiftçilerimiz satamȇȇrlar büüdülü berekedi. Çiftçilik Bakannıı iklyaza hazırlayacek buluşmayı başçaların hem baalarların çorbacılarınnan. Lääzım toplanmaa da teklif etmää kendi fikirlerinizi, annaşmaları kurmaa sora onnarı aslıya çıkarmaa. Annaşmaları düşer kurmaa asoţiaţiyalardan, diil yalnızar», — dedi Andrey Dimitroglo.

MD 2019 – cu çiftçilik başarların çıkışları için haberledi şarapçılık uurunda çiftçilik hem regionannarın ilerlemesindä ministerliin başı Valeriy Çebotar.

«Havasızlıın beterinä biz kaybettik berekedin bir payını.10 % taa az bereket aldık, bakınca geçän yıla. Gelän yıla lääzım taa islää hazırlanalım, deyni bu ilkı durum tekrarlanmasın gelän yıla eni subsudirovanie açılacek», — açıkladı şarapçılık uurunda çiftçilik hem regionannarın ilerlemesindä ministerliin başı.

Çiftçilik uurunda inventarizaţiya hem ödemek, inventarizaţiya agentstvosunun temsilcisi Natalya Melkan belli etti, ani bu yıl en çok bildirimnär subsidirovaniyaya geldilär genç iş adamnarından hem karılardan.

«Bizim kurumnar hep o finanslamaya bildirmerini verdilär. Ama ilk erdä Komrat dolayı durȇr», — nışannadı Natalya Melkan.

Hükümettän şannı diplomu kabletti agronom hem «TomaiVinex» şarapçılık kurumun brigadirı Tomay küüyündän Anna Garçu.
Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah çizgiledi, ani edi ayın içindä Bakannık komiteti savaştı kurmaa ii koşulları  Gagauziyada.

Çiftçilik işçilerini zanaat yortusunnan kutladı Gagauziyanın aksakalların Nasaatın başı Vasiliy Arnaut.

Yortuyu ilerletti yortulu konţert. En ii çiftçilik kurumnarına nominaţiyalarda 50, 250, 500, 1000 hem taa çok 2000 га Şannı diplomnar hem tarayıcı kubokları baaşlanıldı hem anmak baaşışları.

 

Tekst: Е.Ratkoglo, video:G.Stavilov, montaj: М. Кazaku