Ortodox klisesi kasım ayın 21-dä bakȇr en büük ayozların Mihail hem Gavriil gününü. Bu yortuda dinni insannar giderlär kliseyä dua etmää yakın insannar için hem yalvarmaa yardım için hastalara.

Komradın İoan Presteça adına klisesindä saabalen yortulu liturgiya geçti. Ortodox hristiyannarı geldilär dua etmää hem ayozlardan istemää onnardan korusunnar duşmannardan hem yalancı insannardan.

Popaz Dmitriy belli etti, ani bünkü yortu bütün gökteki ayozlar “askerliin” günü, angısının başında öndercilik eder kendisi Arhangel Mihail.

«Büün hepsimizin ayoz günü, neçin ani kutlanılȇr hepsi gökteki ayozlar — Allahın önündä koruyucularımız. Bizim ayozlarımız en yakın insana. Onun için, açan yaşamakta zor geler, onnar bizä yardım ederlär hem gecä — gündüz yalvarȇrlar Allahı prost etsin bizi».

Duaların okuyuncusu Dmitriy danıştı bütün ortodox dünnesinä kutlamak laflarınnan.

«Kutlȇȇrım hepsi pravoslav insannarını gökteki ayoz kuvetlerin yortusunnan, ko onnarın duallarınnan Allah korusun bizi».

Kasım ayın 21-dä ayoz Mihail günündä olmaz alaşmaa, ahmurdan bişey pişirmää, pelik örmää, yardımı isteyennerä yardımdan atılmamaa hem çekişmää.

Bu büük klisä yortusu koloda orucun önündä bakılȇr, angısı çekedecek kasım ayın 27-dä.

 

Tekst: T.Kazaku, video: G.Stavilov, montaj: M.Kazaku