«Serbest Film» kinostudiyası başladı çıkarmaa 2-ci artistik filmini gagauz dilindä. Ama para olmamasının beterinä proekt durguduldu diil belli vakıda. Çekimcilär yardım için danıştışar Gagauziyanın kultura bakannıına. Orada adadılar bakmaa kolaylıkları deyni yardım etmää bu proektä. Ama büünnän büün bakannıktan cuvap gelmedi.

Ondan sora, nicä «Serbest Film» kinostudiyası çıkardı ilk filmi gagauz dilindä «Dünürcülük» aadınnan, angısı tanınmış devletlär arası uurunda, çekimciär kablettilär kararı çeketmää ikinci filmi hazırlamaa. Onun adını koydular «Dimitraş & Pıtıraş». Nicä nışannadı rejisör İvan Patraman, bu film gagauz dilindä, sţenariy da kuruldu  gagauz folklorun  temelinä görä.

«Çekettik işlemää eni proekttä. Üç ayın süresindä hazırlanmaklar oldular, İşlettirlendi sţenariy, angısının avtoru anılmış gagauz yazıcısı Todur Marinoglu. Geçän yılın kasım ayında çekettik filmi çıkarması için hazırlanmak işlerini geçirmää. Hazırladık kostümnarı, dekoraţiyaları, eri filmin çekmesi için ayırdık, artistleri topladık. Kırım ayınadan film için 10% material çıkardık», — annattı rejissör. 

O beterä, ani para  etişmedi, filmin çıkarılması durguduldu. “Edi ay para aradık, ama bulamadık”, — annattı İvan Patraman.

«Filmi çekettik çıkarmaa «Serbest Film» kinostudiyasının paralarınnan. Ama iş durgundu.  10%-tlik toplanmış materialdan topladık iki minutluk tizeri. Onu internettä erleştirdik da çekettik para aramaa ki işi ilerletmää da filimi çıkarmaa».

Hederlez ayınadan finanslamak için tekliflär gelmedilär. “Gagauziyanın  kultura hem turizma bakannıına bir kiyat yolladık para vermesi için”,- haberledi İvan Patraman.

«Bu oldu hederlez ayın 3-dä. Cuvap bizä gelmedi, ama kultura bakannıın başı teklif etti bizi buluşmaa onunnan. Biz proekti baktık. Teklif edildi  hazırlamaa harcanmak smetasını  da vermää dokumentleri kultura bakannıına. Biz hepssini hazırladık. Dört aydan sora cuvap genä gelmedi. Bu üzerä  kararlandı eni filmin proektini durgutmaa diil belli vakıdadan, neçin ki  parasız biz  proekti başaramacez», — dedi rejissör.

«Dimitraş & Pıtıraş» artistik filmi, angısının modeli kurulu fıkra, annatma temellerında, angılarını aazdan  annadardılar.

«Eer gagauz masalında bir kahraman Dimitraş-Pıtıraş, bizim  filmdä iki geroy -Dimitraş hem Pıtıraş. Bu nicä moldovan folklorunda Tındalȇ hem Pȇkalȇ hem nicä franţuz folklorunda Asteriks hem Obeliks. «Dimitraş & Pıtıraş» filmini var nasıl siiretsinnär hem büüklär hem küçüklär. İslää olacȇydı  bu rpoektı başarmaa», — çizgiledi rejissör.

«Dimitraş & Pıtıraş» filmini başarmaa deyni lääzım yakın bir buçuk million ley.

 

Tekst: N. Andrieş, video: A.Topal, montaj: E. Melnik
Tizer: «Serbest Film»