Gagauziyanın Bakannık komitetin oturuşunda teklif edildi kanon proekti, angısı doorudulu örtmää ana-boba harçlarını yaslaya gezän uşakların imesi için.

Kanon proekti belli eder finansların haklı harçlarını, angıları kapadaceklar  yaslaya gidän uşakların ana – bobaları ödemeklerini imäk için.

«Kanon proektin baş neeti: tutturmaa ayleleri hem kantarlamaa erideki kuvetlerin üstün gelän finanslarını», — açıkladı Gagauziya üüretim Bakannıın başı Natalya Kristeva.

Ana-bobaların ödemeklerini uşakların doyurması için uşak başçalarında üstünä alacek Gagauziyanın merkez büdjetı, paralar geçirilecek erideki primariyalara sora da üüretmäk kurumnarına. Finans sızıntıları taa var nicä büdjetın dış yanından gelsinnär, butakım paraların gelmesi zap edilmeer kanonnan. Yardımın büüklüü sayıklanacek MD kanonca normalarına görä.

«Finansların sayısı, angısı örtecek ana-bobaların harçlarını, Bakannın komitetinnän teklif edilecek GHT büdjet dokumentin inandırılmasında. Bu yapılȇr onun için, ani her ayın 10-na kadar primariyalar yollandırsınnar Üüretim Bakannıına otçödu uşakların sayısınnan, angıları geçän ay uşak başçalarında idilär, bundan sora transfertlär geçirileceklär maasuz erlerä», — dedi Natalya Kristeva.

Kanon proektin çalışması gösterecek finansların az olmasını, yada zeedesini, lääzım olarsa kimi diişiklär yada etişmeyän tamamnıklar teklif edilecek proektä.

«Bu mehanizm çok vakıt düşünüldü. Teklif edili proekt en dooru. Onun kurulmasında pay aldı uzmannar finans hem üüretim Bakannıklarından, uşak başçalarından çalışannar», — söledi başkanın yardımcısı soţial soruşlarında Оlesä Tanasoglo.

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah açıkladı kendi umudunu, ani teklif edili kanon proektini HT deputatları tutturaceklar.

«Teklif edili kanon proekti doorudan baalı bizim uşakların saalıınnan, o tutturacek avtonomiyamızın ana-bobalarını», — dedi İrina Vlah.

2019 yılın oktäbrinin 1-nä bildirildi, ani Gagauziyada var 54 yaşla hem 3 karışık programasınnan işleyän kurum.

Gagauziyanın yaslalarında uşakların parasız imesi tutacek yakın 11 milion ley. Kanon proekti inandırıldı Bakannık komitetin çalışannarınnan da yollandırıldı bakılmaya Halk Topluşuna.