Teezlä vakıtlarda İoan Predteçe adına Komrattakı klisesindä düzmäk işleri var  nasıl durgunsunnar para bitmesi sebebin beterinä.

Büünkü günnär  işçilär enilederlär çannar yapısını. Avtonomiyanın baş kasabasının klisesi borçlu kaldı bir tükänä düzmäk malları için 130 bin leydän zeedä, çizgiledi  protoierey Födor.

Komrattakı klisedä düzmäk işleri derindän çeketillär  bu yılın çiçek ayında, angısına harcandı 1million 200 bin ley.  400 bin ley verildi Gagauziyanın bakannık komitetinnän, 600 bin ley dä MD hükümetinnän.

Geçän yıl İoan Predteçe adına komrattakı klisesindä yapıldılar temelli düzmäk işleri duva evin içindä,  kaplandı beş kümbet hem çannarın kupolları.

 

P.Barbova, G.Stavilov, A.Gerçu