Komrat kasabasının karıların cümnä  toplumun merkezi  avtonomiyanın baş kasabasında çalışȇr  bir yılın süresindä. Bu vakıdın içindä türlü yardımnarı kablettilär yaşayannar diil sade Komrattan, ama Gagauziyanın başka yaşamak erlerindän da.

Zoya Sivakova geldi Komrat kasabasına Krımdan kendi kardaşına musafirlää. Etişip, karşı geldi onun zor yaşamak durumunnan, da kaldı burada. O üzerä, ani kardaşında yok lääzımnı koşullar, Zoya Sergeevna danıştı Komrat kasabasının karıların cümnä  toplumun merkezinä.

«Bän geldim kardaşıma, da düştüm pek zor duruma. Kardaşım yatalak, kırdı ayaanı. Hepsi dostları, komuşuları döndülär ona arkasını, kaldım bu zorluklarlan yalnız. Bana nasaat ettilär danışmaa karıların cümnä toplumun merkezinä, nerdä var nasıl yıkanmaa, rubaları yıkama hem da  dostlaşmaa. Da tä bölä bän düştüm burayı», — dedi Zoya Sivakova.

Komrat kasabasının yaşayanı Aleksandra Kameneţkaya, düşüp  hep zor yaşamak durumuna, çeketti gelmää  kuruma yardım için.

Komrat kasabasının karıların cümnä  toplumun  merkezin  neeti  yardım etmää o insannara, kimä en zor büünkü gündä, çizgiledi  karıların cümnä  toplumun  merkezin başı Lidiya Sırbu.

İlk yardım merkezä geldi Gagauziyanın bakannık komitetindän, haberledi Lidiya Sırbu.

Komrat kasabasının karıların cümnä  toplumun merkezi bulunȇr Tretyakova sokanda, 42 nomerdä. Yardım için burayı var nasıl danışsınnar pensionerlar, fukaarä insannar, çok uşaklı aylelär.  Burada var nasıl yıkanmaa hem da yıkama rubaları.

 

Tekst: P.Barbova, video: А. Тopal, montaj: Е. Мelnik