Bu yılın ceviz ayında MD soţial inspekţiyası kontrol etti avtonomiyada soţial evlerin tutturulmak izmetin kiyatlarını 2016-2019 yıları için.

Bakannık komitetin oturuşunda Saalıı korumak Bakannıın başı Svetlana Duleva açıkladı çıkışları, angılarını kantarlamaktan sora yaptı soţial inspekţiyası. Onun çıkışlarına görä belli oldu, soţial asistentlerin işindä var boşluklar.

«En büük esiklik, angısı belli edildi soţial inspekţiyasınnan: söţial yardımın kabledilmemesi evdä, benefiţiarların kabledilmesindä kanona karşı gitmeklär, evlerdä yapılmaz koşullar, lääzımnı dokumentlerin yoksuzluu h. b.», — dedi Svetlana Duleva.

Saalıı korumak Bakannıın başı belli etti, ani Sınır izmetin haberlerinä görä, soţial çalışannarı baalı invalidlara hem yaşlı vatandaşlara, yabancılıkta bulunardılar  220 gün yılda, ne borçlara soktu devlet büdjetını. Devletin esikliin tutȇr 164 bin 515 ley.

Başkanın yardımcısı soţial soruşlarında Olesä Tanasoglunun laflarına görä, Moldovanın komşu dolaylarında soţial izmetçılerin sayısı taa büük, bakınca Gagauziyaya.

«O işçilär lääzım evelerä gezsinnär da yardım etsinnär invalidlara hem büük yaşlı insannara. 57 soţial izmetçisi aşırıda bulunȇrlar da kablederlär kazanç parasını. 160 bin ley-o kanona karşı ödemeklär. En büük problema – ani yaşayannarımız yardımı kabletmedilär, ama diil devlettän para esilmesi», — urguladı Оlesä Tanasoglo.

Belli edili kanona karşı gitmelerini teklif ettilär yollamaa kanon organnarına.

«Eni polojeniyaları hem reglamentları lääzım kablemää, ki durumu doorutmaa», — nışannadı Gagauziyanın üstiţiya Bakannıın başı Vitaliy Derevenko.

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah urguladı, ani kanona karşı gitmeleri belli edili avtonomiyanın hepsi primarıyalarında.

«Gagauziya halizdän islää kolaylıkları verer butakım yardımı insana vermää deyni, bakınca başka dolaylara. Biz bulȇrız paraları ödemää soţial işçilerinä, çıkȇr sa, ani primariyalarda çok yannışlık yapȇrlar. Yok kontrol sisteması. Bezbelli kimsä annamȇȇr soţial işçilerin misiyasını», — söyledi İrina Vlah.

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah izin verdi dolayların öndercilerinä hem yaşamak erlerin nasaatlarına bir ayın içindä gözletsinnär soţial çalışannarın işini.

2019 yılın sentäbrinin 1-nä Gagauziyanın primariyalarında sayıya koyulu 78 soţial işçisi. 783 insandan yardımı evdä kabletti 200 kasabalarda hem 583 küülerdä.  Bakannık komitetinnän bitki 3 yılın içindä  bu uura her yıl ödendi 3 мln. ley.