İrina Vlah Russiyaya bir günnük iş vizitini yapȇr Moldovanın ofiţial delegaţiyasının sayısında. Bunu için haberlener avtonomiyanın başın sayfasında facebookta.

Moldova delegaţiyasının başında baş ministr İon Kiku. Delegaţiyada Gagauziya başkanınnan bir sırada bulunȇrlar dış işleri ministerliin başı Aureliu Çoroy, ekonomika hem infrastruktura ministrusu Anatoliy Usatıy, çiftçi ministrusu İon Perju hem MoldovaGaz kurumun sovetin başı Vadim Çeban.

Vizitin programasında var buluşmak Russiya hükümetin başınnan Dmitriy Medvedevlan hem Moldovada barabar yapılacek infrastruktura proektlerin lafedilmesi.