Çadır muniţipiyasında soţial yardım ödemeklerini eni yıldan kabledecek 6 kategoriya insan. Bu kararı kabletti nasaatın azaları sıradakı oturuşta.

Muniţipiyanın  nasaatı aaraştırarak soruşu kim gelän yıl kabledecek soţial yardımı erindeki büdjettan kararladı ayırmaa maasuz o insannarı, kimää lääzım bu yardım. Laf gider kompensaţiyalar için, angılarını fükarä yaşayannar kablederlär yakacak için, soţial ekmenin kabledilmesi suyun hem kanalizaţiya inın primaçin annattı kasabarı Anatoliy Topal.

Nicä nışannadı primar bu yıl kompensaţiya yardım ödemeklerii Çadırda kabletti bindän zeedä insan. Gelän yıl insan var nasıl olacek kabletsin onnarı 2020-ci büük ayından sora.

 

Tekst: Lüdmila Novak