Komratta geçtilär üüretim — ilgilenmäk toplantılar boksta. Trenirovkaları geçirdi evropa çempionu, boksta Olimpik oyunnarın prizöru Väçeslav Gojan.

 Bakmayarak ona, ani 2018-ci yılda Väçeslav Gojan gitti büük sporttan o kaldı boksta, çekedip üüretmää genç sportsmenneri Moldovada. Toplantıya katıldılar boksörlar Briçandan, Kriuländan, Kişnovdan, Belţtan hem Komrattan. Çocuklar üürendilär boks tehnikasını, kaavilik , dayanıklık hem çemreklik becermeklerini ilerlettilär, angıları pek lääzmnı ringa çıkarkana. Bundan sora sparinglar çekettilär. Bu zarasız trenirovkalar, — söler Väçeslav Gojan.

VÄÇESLAV GOJAN, Evropa çempionu, boksta Olimpik oyunnarın prizöru: «Bölä olaylar önemli üniorların hazırlanmasında. Lääzım taa sık bölä trenirovkaları geçirmää ki becermeklär olsunnar. Olarsaydılar becermeklär, olacȇklar çıkışlar da. Eer biz taa sık gelärsäydik hem barabar trenirovkaları geçirärsäydik bu faydalı olaceklar sportsmennär için hem üüsek çıkışlar da olacȇklar. Şindi göz altına alınȇrlar üniorlar. Umutlanacez,  ani biz kabledäblecez kvotayı olimpik oyunnarına».

Çocuklar, angıları katıldılar üüretim — ilgilenmäk toplantıya nışannȇrlar, ani bölä trenirovkalar yardım ederlär onnara görmää kendi yufka taraflarını.

«Bu faydalı iş. San taa ii boksta olersın. Açan başka kasabalardan sportsmennär gelerlär bizdä var kolaylık bir bişey eni üürenmää. Trenirovkalarda kendi partnörlarınnan biz bileriz onnarın yannışlıklarını  hem kolaylıklarını».

«Barabar trenirovkalar bu bir büük plüs bizim için, neçin ki yaraşmalarda bilmeersin nesoy sportsmen sana düşecek da lääzım hazır olmaa».

Üüretim — ilgilenmäk toplantılar  boksta lääzım trenerlara da,- nışannadı regional sport liţeyin boksta trenerı Şerali Turgunov.

ŞERALİ TURGUNOV, boksta trener: «Bölä barabar trenirovkalar kaavilederlär sportsmennerin psihologiya durumunu. Onnar kablederlar becermekleri boks uurunda, esaba alerlar başka sportsmennerin güreş özelliklerini. Bundan kaarä biz kendi kolegalarlan konuşȇrız, paylaşȇrız iş becermeklärlän, yannışlıkları belli ederiz hem da savaşerız onnarı doorutmaa».

Nicä haberledi Şerali Turgunov bölä üüretim —  ilgilenmäk toplantılar  boksta koyulu plana geçirmää bir keret iki ayda. Bu verecek kolaylık genç sportsmennerä taa girgin kendini tutmaa ringta kalarkana bir birä başka  boksörlan.