Kasım ayın 11 — 18 – dän avtonomiyanın 112 nomerli izmetinä 177 kanona karşı gitmesi sayıya koyuldu. Poliţiyanın haberlerinä görä, onnarın arasına girer:12 yol razgelmesi, 20 çalmak, 4 hırsızlık, 1 bildirim yangın için, 1 dä bildirim usluluun kestirmesi için.

Bitki aftanın içindä avtonomiyada belli edildi: 20 çalmak, 4 hırsızlık olayı, 1 bildirim yangın için, 1 dä bildirim usluluun kestirmesi için.

«Geçän afta avtonomiyada 12 yolrazgelmesi oldu, 2 – dä onnardan yaralanmış insan var. Kalanı ufak razgelmelär, angıları kuralların esaba almamazlıın beterinä hem şoförların dikkatsızlıın beterinä oldular. Hep ölä sayıya koyuldu 2 durum, açan maşınayı kullandı içkili şoförlar», — haberledi Gagauziyanın Poliţiya izmetin presa-izmetin temsilcisi Anna Kotar.

Gagauziyanın poliţiya izmetindä açıkladılar, ani kasım ayın 14-dän «112 Каgul» izmetin dispetçerına geldi haber,  ani Çadır-Lunga muniţipiyasının yolların birisinin boyunda bir kişi yatȇr. Çadır-Lunganın poliţiya operativ grupasınnan belli edildi, ani o kasabanın 29 yaşında yaşayanı.

«Bu kanona karşı gitmesina ceza işi açıldı. Yapılı aaraştırmaklar açıkladılar oluşu. Göz altına Çadır-Lunga muniţipiyasının iki yaşayanı alındı. Onnarın birisi 52-yaşında, ikincisi 37-yaşında», — açıkladı Anna Kotar.

Gagauziyanın Poliţiya izmetin haberlerinä görä, öldürmektä şüpelenneri aldılar Çadır – Lunganın poliţiyasına, neredä 72 saada tutukladılar. Kanona karşı gitmesi aarştırılȇr.