Komrat kasabasında su baalantılarda kapadılar suyu. Bu baalı Yalpug dolayındakı tranzit su trubasında olmuş avariyaylan. Bu beterä Komratta su olmayacek trubayı düzmeyincä. Bununnan birerdä suya hlorka da koyulacek, bu üzerä onu olmaz olacek içmää hem kullanmaa imek için birkaç günün içindä.

«Su -Kanal» muniţıpal kurumun başı Vera Gagauz haberledi, ani uzmannar avariyanın sebeplerini yokederlär, da yakın vakıtta su kasabaya genä verilecek.

«Avariya oldu ölä bir erdä, neredä bir günün içindä var nicä olacek onu düzmää. 315 millimetralık truba oradan geçer, onu lääzım düzmää. Olaydı başka erdä avariya olsun, lääzım olaceydı taa da çok vakıt deyni hepsini düzmää. Şindi lääzım beklemää nezaman rezervuarlar suylan dolaceklar deyni hlorkayı koymaa. Taa erken sabaadan su olmayacek», — haberledi «Su -Kanalın» başı.

Kasabanın su baalantıları sistemasının başı İvan Sobor haberledi, ani paklamak hem suyun hlorkalanması geçirlenecek 6 rezervuarda. Sora 4 günün içindä su lääzım olacek verilsin kasabaya şansora temizlenmiş.

«Büün bizdä plana görä  gider rezervuarların paklanması. Hepsini onnarı biz yıkȇȇrız hem temizleeriz. Komratta var 5000 kubluk rezervuarlar hem Çok –  Maydandakı su kulesindä dä 600 kubluk su rezervuarları. Büün biz hepsi suyu boşalttık, sora genä dolduracez, hlorkalaycez, saalık koorumak merkezin uzmannarı alaceklar analizleri, da sora su kolverilecek kasabaya», — dedi İvan Sobor.

«Su -Kanal» muniţıpal kurumun başı Vera Gagauz urguladı, ani hlorkalanmış suyu olmaz içmää.

«Su olacek 3-4 gündän sora. Bu suyu olmaz olacek içmää hem hayvannara vermää. Var nicä onu başkaa neetlerä kullanmaa, ama imää yapmaa onunnan hep olmaz».

Avariyayı durgutmaktan sora, su hlorkalanacek. Sade bu proţeduradan sora insana su verilecek. Sıradakı plana görä hlorkalanmak geçirlenecek kirez ayında 2020 yılda.

 

Zinaida Efremova