Komrat kasabasında bitki vakıtta belli diişilmeklär olȇr: sokaklarda skemnelär koyulȇr, eni svetoforlar işleer, düzüler yollar. Primariyanın plannarında sokaklarda gözledici kameraları da koymaa. 

Komradın büük sokaan koledjin dolayanında bu yakınnarda peydalanacek eni kiosk. Bu proektä görä, Fedko sokaandan-Severim Komradı stelasınadan kararlanȇr diiştirmää brusçatkayı 800 м uzunnuunda, koymaa eni bordürları hem dikmää 200 tuya aacı. Proektin tenderı bildirilecek yakınnarda. Eni kioskta suvenirlär satılaceklar. Bu uura muniţipal büdjetindän 200 — 300 bin ley verilecek, açıkladı Komradın başı Sergey Anastasov.

Diil çoktan Tretyakova-Puşkina çatraanda koyuldu eni svetofor. Onun paası kurȇr 300 bin ley. Muniţipiyanın öndercilii kararlȇȇr ilerletmää kasabanın yolların düzmesini dä, dedi primar.

Sergey Anastasov çizgiledi, ani Yalpu deresindä işlär yapılȇr. Er altında lääzımnı işlär bittilär, şindi ȇlektrika geçiriler. Tezdä eni kolektor çekedecek işlemää.