Tanışmaa gençlär organizaţiyalarınnan, angıları kendi işlerini Gagauz Erindä götürerlar, vardı nasıl yarmarkada, angısı Komratta geçti. Bu olayın baş neeti — vermää gençlerä kolaylık cümneya faydalı olmaa soţial proektlarına katılmaa. 

Olayı Gagauziyanın gençlär hem sport işlerindä bakannıı hazırladı hem geçirdi. Yarmarkada gençlerin organizaţiyaların azaları kendileri için hem onnarlan geçirilän akţiyaların çıkışları için annattılar. Sport bakannıın baş uzmanı Olga Tretyak urguladı, ani gençlär diil lääzım bir tarafta kalsınnar o olaylardan, angıları Gagauziyada geçirlenerlär.

“Büünkü gün gençlerä küülerdä pek zor kendileri için bir meraklı zanaat bulmaa. Bunun için biz haberledik bu yarmarkanın geçirilmesi için. Ki gençlär görsünnär ani var türlü kolaylıklar bişey faydalı yapmaa hem ileriya dooru türlü uurlarda işini götürmää”, — dedi Olga.

“Analar iştä” organizaţiyası artık 1,5 yıl işleer, ama var şindänsora başarıları, söler bu kurumun öndercisi Elena Mina.

“Biz gerçekleştirdik proektı, angısına görä genç analar için maasuz kursları geçirdik, biz onnarı biznesı götürmää hem ilerletmää üürettik. 10 anadan beşi kendi işini açtılar da büünkü gün da çalışȇrlar”, — paylaştı Elena.

Kendi biznesın açılması için kolaylıklar için informaţiyayı RBISC kurumu temsil etti. Bu proektı Evropa birlii finanslȇr. Onun menedjerı ValentinaVarban açıkladı, ani avtonomiyada var çok genç insan, angıları isterlar kendi işini açmaa.

Gençlerin organizaţiyaların yarmarkasında pay aldı 13 kurum. Bu olay maasuz gençlär için geçirildi. Ama yarmarkada pek az genç insan vardı. Bundan sora var mi nicä gençlär aalaşsınnar, ani onnara deyni yapılmȇȇr olaylar? Yada gençlär kendileri läzım taa aktıv olsunnar?

 

Tekst: V.Kerman, video: A.Topal, montaj: M.Kazaku