Kasım ayın 14-dä parlament ayırdı eni ministruların kabinedini İon Kikuylan başında. Hep o gün ministrular emin ettilär izmet etmää devletä hem yaşayannara. Gagauziyanın yaşayınnarı umutlanȇrlar, ani eni hükümet en ilk göz altına alacek insanın zoorluklarını.

Çoyu yaşayannar umutlanȇrlar, ani eni hükümet alacek esaba kaldırmaa taa üüsek uura insanın yaşamak uurunu hem büültmää kazanç paraların hem pensiyaların sayısını. Kimi insan sa şindän sora hiç inanmer, ani yaşamak var nasıl diişsin ii tarafa.

Eni hükümet şansora koydu kendi önünä birkaç daava. En ilk plannanȇr, premeyer — ministrusunun İon Kikunun laflarına görä, üstiţiyanın reforması. Bundan kaarä, kuvetlerär lääzım ayırsınnar Moldovanın genel prokurorunu, eniletsinnär yolların infrastrukturasını, kabletsinnär devletin genel büdjetını 2020 yıla hem kararlasınar soruşları baalı energetika yısıtmak sektorunda.

 

tekst: Lüdmila Novak, video: Grigoriy Stavilov, montaj: Evgeniy Melnik