Komrat  kasabasının  kultura evindä geçti  yortulu toplantı, angısı adalıydı Gavriil Gaydarjının adına liţeyin 30-cu yıldönümünä.

Gavriil Gaydarjının adına liţeyin rumın dilindä üüredicisi Lidiya Ostaş çalışȇr bu üürenmäk kurumunda yakın 10 yıl. Liţeydä üürendi onun iki kardaşı, o kendisi hem da onun kızı hep üürener burada.  Lidiya bileer bir kaç dil. Yıldönümü için  o yazdı peet gagauz dilindä.

Gavriil Gaydarjının adına liţeyin  gagauz dilindä üüredicisi Evgeniya Marinova çalışȇr üürenmäk kurumunda 20 yıldan zeedä. Kendi  yaşamasını ileridooru liţeysiz hem da üürenicilersiz görmeer.

Kutlamaa Gavriil Gaydarjının adına liţeyin üüredicilerini hem da üürenicilerini  geldilär Gagauziyanın Halk topluşun hem da MD Parlamentin deputatları, üürenicilerin ana – bobaları, başarannar.

MD Parlamentin deputatı Aleksandr Suhodolskiy üürendi bu liţeydä 8 yıl. O şükür etti  üüredıcıleri  onnarın diil kolay işi için. Deputat çizgiledi, ani Gavriil Gaydarjının adına liţeyi sayılȇr diil sade Gagauziyanın brȇndı, ama  MD – da.

Gavriil Gaydarjının adını Komrattakı liţeyi kabletti 1999-cu yılda Gagauziyanın  Halk Topluşun kararına görä. Üürenmäk kurumunda üürener 684 üürenici 24 klasta.  Bu yıl liţeyin birinci klasın kapularını açtı 59 uşak.

«Kutlȇȇrım bu gün hepsi üürenicileri hem da üüredıcileri liţeyin 30-cu yıldönümünnän. Hepsinä adȇrım saalık, kuvet,  ii başarları. Üüredicilerä  fikirli uşakları, angıları  kabledeceklär  en ii bilgileri bu üürenmak kurumda».

Yortuya karşı haberlendiydi konkurs, neredä üürenmäk kurumun üürenicileri gösterdilär kendi üüsek  becermeklerini, bölä nominaţıyalarda nicä: «Benim sevgili liţeyim» partret konkursu, yapıldı çıkışlar, seslendilär yazılı üürenicilärlän peetlär üürenmäk kurum için, siiredildilär oyunnar. Herbir nominaţıya duygulandırdı konkursun pay alannarını.

 

Tekst: P.Barbova, Video: G.Stavilov, Montaj: M.Kazaku