Kasım ayın 1-7-dän Moldova devletindä sayıya koyuldu  4 eni olay  kuduzluk hastalıı  hayvanarda.  «ANSA» agentstvonun  presa bolümün  haberlerinä görä olyalar belli  oldular ikneklerdä, iki köpektä hem da tilkidä.  Hepsi  belli oldular  laboratoriya aaraştırmaklarına görä. Nesoy durum Gagauziyada üürendi GRT-nın jurnalistleri.

Bitki  kuduzluk  hasalıı hayvannarda sayıya koyuldu Gagauziyada 2017 – cı yılda, nişanadı «ANSA» agentstvosunun   başı  Mihail Tukan.

Er insanı daladıysa, yada tırmaladıysa nesoysa hayvan, lääzım hızlı danışmaa mediţina kurumuna, çizgiledi Mihail Tukan.

«ANSA» agentstvosu barabar  «MOLDSİLVA» kurumunnan her yıl  yapȇrlar  hayvannara vakţinaţiyaya, deyını onnar hastalanmasınnar kuduzluk hastalınnan.

 

tekst: P.Barbova, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik