Svetlıy kommunasında bulunan agro — tehnik kolledjında yortuylan açtılar enilenmiş sportzalı. Ondan başka temelli remont yapıldı giimneri diişmäk odalarında hem fizkultura üüredicinin odasında.

Agro – tehnik kolledjın başı Vasiliy Belev şükür etti avtonomiyanın kuvetlerini hem Gagauziyanın başkanını İrina Vlahı, ani yardım ettilär paraylan sportzalda remont yapma deyni.

«2018 yılda, başkan İrina Vlah verdi umut, ani kuvetlär yardım edeceklär  paraylan remont işlerini geçirmää. Bu haber pek sevindirdi üürenicileri hem üüredicileri. Adamaklar aslıya çıktılar. İlkin dokumentlär hazırlandılar, sora da işlär çekettilär. Biz  şükür ederiz  avtonomiyanın kuvetlerini  bölä yardım için», — söledi kolledjın başı.

Moldovanın üülen tarafında var sade bir çiftçilik uurunda üüretim kurumu – o Svetlıy kommunasında bulunan agro — tehnik kolledjı. O kuruldu 1983 yılda da o zamandan beeri 12 bin speţialist hazırladı çiftçilik bölümü için.

Gagauziya başkanın yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadı, ani Bakannık komiteti 2015 yıldan büünkü günä kadar savaşȇr ilerletmää sportu herbir taraftan.

«Gagauziyanın may herbir üüretim kurumunda sportzallar işleerlär, deyni uşaklarda olsun kolaylık yarışmakları hem urokları orada geçirsinnär. Bölä bir kolaylık peydalandı şindi Svetlıy komunnasının kolledjında da. Sport yardım eder diil sade taa saalıklı olmaa, ama yardım eder taa yarışmakların dooruluunu duymaa, da sora yaşamakta  kabledilmiş becermekleri kullanmaa», — dedi Olesä Tanasoglo.

Svetlıy kommunasında agro – tehnik kolledjın sportzalında geçirlendi büük remont, angısında sport zalası, giimneri diişmäk hem üüredicinin odaları düzüldülär. Bundan kaarä, yısıtmak sisteması hem zalanın ötrüsü diişti. Para verildi Bakannık komitetınnan kapital investiţiyaların programasına görä region ilerlemesi payından. Proektın paası kurdu 1 million leydän zeedä.

 

tekst: Zinaida Efremova