Gagauziyada başladılar çıkarmaa dokumental filmi avtonomiyanın yaşayannarın yaşaması için, onnarın eceli, istemekleri hem zoorlukları için. Sujetin ortasında – bir insan, onun hergünkü yaşaması, problemaları hem nicä o onnarı çözäbiler yada edämeer.  Filmi çıkarȇr Komrattakı «Serbest Film» studiyası rejissör İvan Patramannan başında.

Eni dokumental filmi bu yılın ceviz ayında çıkarmaa başladılar, haberledi  rejissör İvan Patraman. O nışannadı, ani bu filmin siiredicileri duyacȇklar kendilerini gözledici gibi, angıları bir taraftan siirederlär bu filmdä annadılan istoriyaları hem olayları.

«Bu gözletmäk filmi, burada intervyü da olacȇk. Filmin süjetinä görä baş kahraman — insan, angısı hergün karşı geler türlü problemalarlan, kahırlarlan, sevinmeliklärlän hem umutlarlan. Filmi Gagauziyanin kasabalarında hem küülerındä çıkarȇrlar. Filmdä karşı gelerlär şindiki hem geçmiş zamannar, neylän yaşȇȇr gagauz halkı, nesoy adetlär korundular, angıları da kaybeldilär. Bu derindän düşünmäk filmi», — annattı rejissör.

Dokumental kinosu – bu bir zor janr, angısının hazırlanması hem çıkarılması çok vakıt alȇr, söledi İvan Patraman.

«Film için material toplanılȇr çok vakıt, zoor neçin ki artistik kinosunda rejisör kendisi girer rolä, ama dokumental kinosunun rejisöru sade gösterer halizlii, neçin ki hepsi duyguları, fikirleri hem havezi  nesoy lääzım olsun film, brakılȇr bir tarafta, da taa dikkat bakılsın halizlää angısı seni dolaylȇȇr», — dedi Patraman.

Büünkü günä filmin 10% hazır. O çıkarılȇr «Serbest Film» kinostudiyasının parasınnnan. Film 90 minutluk olacȇk. Filmi bitirmää neetleniler gelän yıla.

Getirelim aklınıza, ani «Serbest Film» kinostudiyasının ilk işi oldu artistik filmi «Dünürcülük», angısı büük ekrana çıktıydı 2017 yılda.

 

Natalya Andrieş