Ankara muniţipalitetin temsil edenneri açıkladılar hazırlılıını finanslamaa Gagauz Erindä taa bir infrastruktura proektini. Laf gider Kazayak küüyündä bulunan uşaklar için dinnenmäk lagerin eniletmesi için. Bu konu açıklandı Gagauziya başkanın hem halk topluşun başın Ankaradan delegaţiyasınnan buluşmasında.

Avtonomiyanın öndercileri buluştular Ankara muniţipalitetin hem Türkiye iş adamnarı çevrenin temsil edennerinnän.

İrina Vlah haberledi musaafirleri Gagauziyanın investiţiya kolaylıkları için hem çizgiledi Türkiyenin avtonomiyaya paasız yardımnarı için soţial hem ekonomika uurunda.

Ankara muniţipalitetin temsil edenneri sa kendi tarafından açıkladılar hazırlılıını finanslamaa Gagauz Erindä taa bir infrastruktura proektini: Kazayak küüyündä bulunan uşaklar için dinnenmäk lagerin eniletmesini.

Bu proekt giriştirilecek Moldova Parlamentin deputatın İvanna Köksalın hem moldo — türk dostluu dernään başının Rafet Köksalının yarıdımınnan.

Türkiye delegaţiyası hep bugün Kazayak küüyünü dolaşacek.