Komrattakı S.Kuroglunun aadına gimnaziyasında kolaylıksız uşaklar için resurs merkezi yakın 7 yıl işler, neredä onnar için kurulu lääzımnı koşullar. Burada özel uşklarlan dersleri maasuz üüredicilär geçirerlar.

Bu üüredicilerin baş daavası yapmaa ölä ki uşaklar, angıları için özel koşullar üüremäk için kurulȇrlar, kolay hem hızlı okula sınaşsınnar. İlk vakıt var nasıl peydalansınnar zorluklar, ama üüredicilerin yardımınnan özel üşaklar onnarı enseyabilerlär, söler Komrattakı S.Kuroglunun aadına gimnaziyasının yardımcı üüredicisi T.Evstafyeva.

“Kalan uşaklar özel uşaklarlan meraklanmaa başlȇrlar nedän soran başlȇrar sınaşmaa onnara sonuçta uşaklar dostlaşȇrlar”.

Özel uşaklar kolay okula sınaşsınnar deyni hem kalan üürenicilär bu uşaklardan bir tarafta durmasınnar deyni üüredicilär lääzım büük zaamet koysunnar, söler Komrattakı S.Kuroglunun aadına gimnaziyasının başın yardımcısı V.Arakelän.

“Biz göreriz, ani uşaklar biri-birini ayırmȇrlar. Kalan uşaklar özel üürenicileri yalnız brakmȇrlar, yardım ederlar onnara. Böleliklän özel uşaklar duymȇrlar, ani onnar başkatürlü”.

Özel üürenicilär taa kolay programaya görä üüreneerlar. Onnarın dersleri en sık oyun metodlarına görä geçerlär. Ama en önemli metetmää busoy üürenicileri, söler T.Evstafyeva.

“Lääzım sadece metetmää da ozaman bu uşakların taa da büük avezi üürenmää peydalanȇr”.

Komrattakı S.Kuroglunun aadına gimnaziyasına 16 kolaylıksız üürenici gezeer.

 

Valentina Kerman