Gagauziyada tiparlandı englez — gagauz ceb sözlüü, angısına girdilär avtonomiyada en kullanılan laflar hem lafbirleşmelär. Bu kiyat olacek bir ii yardım başka devletlerdän insannara, angıları isteerlär üürenmää gagauz dilini.

Bu kiyadın avtoru – Kaliforniyadan bir volontör, angısı izmet eder pravoslav klisesindä – boba Kosmas. O yaşȇȇr Gagauziyada şansora 5 yıl, zenginnederäk kendi bilgilerini gagauz dilindä. Gidın yaradıcısı paylaştı, ani çok vakıt çalıştı deyni toplamaa  materialları bu laflık için.

“Bir amerikan çocuk istedi üürenmää gagauz dilini. Ozaman bendä vardı biraz material benim kompiuterimdä. Sora çok vakıt topladım informaţiyayı türlü sızıntılardan. Bitki bitkiya duudu bölä bir kiyat”.

Englez — gagauz gidı getirecek bir büük fayda başka devletlerdän insana üürenmää gagauz dilini hem bulmaa ucunu avtonomiya yaşamasının herbir uurunda. Bölä bir laflık Gagauziyada peydalandı seftä. Bu kiyattan tipardan çıkarıldı 1000 ekzemplär.

 

Zinaida Efremova