Güreşçilär Komrat regional sport liţeyindän pay aldılar güreşmäk turnirında, angısı geçti Bulgariyada Petriç kasabasında, neredän sportsmennär getirdilär evä 5 medali – altın, gümüş hem 3 — bronza.

Güreşmäk turniri baalıydı olimpik oyunnarın prizörun Serafim Barzakovun anmasına. Nicä annattı trener İlya Esir, yarışmaklar geçti üüsek uurda. Onnarda pay aldı 174 kişi 8 devlettän.

Güreşçilär Komrat regional sport liţeyindän pay aldı 10 üürenici, beşi kazandı ödülleri. İlk eri aldı Kılçık Sergey. Maksim Mihaylov kazandı ikinci eri. Üçüncü erleri aldı Andrey Hadjı, Grigoriy Tomaylı hem Viktoriya Terzi.

“Aderım onnara saalık ki olsun kuvetleri trenirivkalara. İnansınar kendi kuvetlerinä hem trenerlara, ozaman olacek ii çıkışlar da. Onun için bu takım turnirlär yardım ederlär hazırlamaa sportsmenneri türlü halklararası çempionatlara”, — söledi güreşçilerin treneri İlya Esir.

Turnirä katılmaları için paylaştılar sportsmennär dä.

“Biz gittik Bulgariyayaţ Orda diil zoordu, da bän kazandım ilk eri”, — annattı Sergey Kılçik, angısı kazandı altın ödülü.

“Bän güreştim 4 kerä. Aldım 3-cü eri. Güreştim ilkin türklän, kalanı bulgarlarlan. Bölä turnirlär bizä lääzım, zerä onnarda beceriklerimizi iilederiz, deyni sora göstereriz kendimizi Moldovada”, — paylaştı Maksim Mihaylov.

“Bän koydum neetimä öbür yıl diil 3-ci ama 1-ci olmaa”, — dedi Andrey Hadjı.

“Güreştim 2 kızçaazlan Bulgariyadan hem birinnän Makedoniyadan. Bir kızı Bulgariyadan taradım da oldum 3-cü. Ayırdım kendimä deyni bu zanaatı zerä o pek bana yarȇȇr, bän pek onu beenerim, severim da duva ederim olsun benim kuvedim da ileri doru güreşeyim”, — Viktoriya Terzi.

Yakın vakıtlarda güreşçilär teklif edili Bulgariyanın Dmitrovgrad kasabasına güreşmäk  turnirına. Bundan kaarä sportsmennär hazırlanȇrlar Moldovanın çempionatına.

 

Lüdmila Novak, Grigoriy Stavilov, İvan Varban