Şansora birkaç yıl Komrat kasabasının yaşayannarını, angıları Yalpu deresinin ötäänında yaşêêrlar,  zeetler kötü koku, angısı geler Yalpu deresindän,  ama bitki vakıt o taa da bet oldu.  Muniţipal sovetin oturuşunda onun azaları açıkladılar bu soruşu, nedän sora komisiya barabar primarlan  gittilär Yalpu deresinin boyuna.

Kötü kokusunun sebebini, angısı var Yalpu deresindä, istedilär annasınnar  nasaatçılar, angıları geçtilär Yalpu deresinin boyundan. Koku hem kirliliklär benzeerlär o sıbıtmaklara, angıları çorbacılıklar yapêrlar. Komisiya azaların bakışına görä zihirleri, angılarını sıbıdȇrlar derenin içinä, yaradȇrlar bölä çirkin kokuyu, angısı gecä taa da pek duyulȇr. Kötü kokusunun probleması var nasıl getirsin ekologiya katastrofasına, söler nasaatçı Stepan Kara.

Eni paklamak kolektorun yapılması verecek kolaylık kurtulmaa bu çirkin kokudan Yalpu deresindä, nışannadı Komrat kasabasının primarı Sergey Anastasov. O haberledi, ani bu uurda işlär şansora giderlär. Büünkü günä erleşilerlär nasos stanţiyaların podstanţiyaları.

Nicä nışannadı primar Sergey Anastasov, çorbacılıklar, angıları kasabada çalışȇrlar barabar yaşayannarlan, sıbıdȇrlar kanalizaţiya sularını dereya.

Komrat kasabasının primarı hem nasaatçıları umutlanȇrlar avtonomiyanın kuvetlerin yardımına. Gelän yıla plana koyuldu başarmaa kolektorun yapılmasını hem da çeketmää paklamak sistemasının düzülmesini.

 

Natalya Andrieş