Komrattakı S.Kuroglu aadına gimnaziyasında kolaylıksız uşaklar için koşullar kuruldular. Burada yapı içindä kenef yapıldı.

İniţiativaylan kurmaa lääzımnı koşulları kolaylıksız uşaklar için onnarın anaları-bobaları çıktılar. Onnar okulun administraţiyasınnan birliktä Gagauz Erin kuvetlerinä danıştılar. Bu soruşu çözmää deyni GHT maasuz programayı kurdu, angısına görä okullarda sanitar hem gigiyena normalarına analiz yapıldı. Bakannık komiteti bu gimnaziyada kenefin düzülmesi için 150 000 ley verdi. Geçirildi tender, ustalar işleri oktäbri ayında başardılar, söleer Komrattakı S.Kuroglu aadına gimnaziyasının başın yardımcısı Vera Arakelän.

 “Biz şükürüz ani bizä yardım ettilär. Saa olsunnar O.Tanasoglo hen A.Tarnavskiy. umutlanȇrım ani biz ileriya dooru da türlü proektları birliktä giriştireciz. Hem diil sade kolaylıksız uşaklar için, ama kalan üürenicilerimiz için da”, — dedi Arakelän.

Komrattakı S.Kuroglu aadına gimnaziyasında 16 kolaylıksız üürenici üürener. Onnara deyni yapılan keneftä remont işleri bittiktän sora bu üürenicilerin anaları-bobaları okula teklif edildilär, annadȇr Vera Arakelän.

 “Biz onnara gösterdik kurulu koşulları. Onnar beendilär nicä işlär yapılı. Uşakları da tanıştırdık eni koşullarlan. Şimdi onnarın var kolaylıkları gezmää bu kenefä. Bunu onnar yapȇrlar üüredicilerin yardımınnan”, — dedi gimnaziyasının başın yardımcısı.

Komrattakı S.Kuroglu adına gimnaziyasının öndercileri, kolaylıksız uşaklarlan işleyan üüredicilär hem busoy üürenicilerin anaları-bobaları şükür laflarınnan danışȇrlar GHT viţe-spikerına A.Tarbavskya hem Gagaziyanın başın yardımcısına soţial soruşlarında Olesä Tanasogluya ki onnar büük kuvet koydular ki bu proekt giriştirilsin, ki kolaylıksız uşaklar için lääzımnı koşullar kurulsun.

 

Valentina Kerman