Bu yılın fevral ayında «Аvtomaistral-Pivden» Ukraina kompaniyasınnan, angısı baalandı M3 yolunu düzmää annaşmak imzalandı. İşlerin içinä girer: asfalt işleri, yol nışannarın koyulması, biyaz çizilerin yaoılması, örümäk payların yapılması, köprülerin, drenajların, avtobuslatın durak erlerin enilenmesi, şafkların geçirilmesi h.b.

2018-ci yılda Evropa rekonstrukţiya bankı bildirdi tenderı eni pidrädçiin seçilmesindä M3 yolun düzülmesindä. Kontraktın annaşmasına görä remont işleri geçirilecek Komrat-Djurdjuleştı yolunda.

«İşlär yapılȇr Kongazın çıkışında var olan köprüdä – 118km uzunnuunda, 127 км- Svetlıy küüyün çıkışında hem 138 км – Balabanı. Hep bu ara yol düzülmesi gider Çumay küüyün bir payında, neredä yolu döşederiz taşlarlan, dolay yolun köprü altında, fidannarı keseriz», — nışannadı İvan Kolioglo — Gagauziyanın düzücülük hem infrastruktura Bakannıın başı.

İvan Kolioglo belli etti, var kimi diişilmeklär iştä, angıları ış sırasında açılȇrlar.

“Yolun bütün payında, neredä işlär gider, durȇr söleyici nışannar, şılaklar. İşlär gider kurallara görä. Şoförlar lääzım dikkat olsunnar”, — dedi İvan Kolioglo.

Düzücülük kompaniyanın temsilcisi urguladı, ani var ölä yol payları, neredä enidän yol koyulȇr. «Burlaçenı».

«Bu işlär hepsi yardımcı kontrakt kararlȇȇr taa çok iş Çumay küüyündän Valkaneş kasabasınadan», — annaştırdı Аdrian Bejenaru — proektın menedjeri.

Kirsovo küüyün girişindä Komradın tarafından birkaç afta geeri  var olan ışlär durguduldular. Kompaniya buldu büük çatlakları.

«Alttakı alfalt kalınnıında çatlaklar var. Onnarı ilktän lääzım paklamaa, da sade sora yapmaa. Bu aftanın bitkisinädän asfaltlan ışleri başaracez», — dedi proektın menedjeri.

Аdrian Bejenaru açıkladı, ani bu yıl ışlär ilerleyecek ayırın temperaturası + 8 gradusadan düşenä kadar.

Bütün düzülän yolun uzunnuu 85 км. 85 кilometradan 30 км enidän yapılacek.

Düzücülük hem remont işlerin paası kuracek 29 мln. Evro.