Birkaç investiţiya proektı, angılarını neetlener giriştirmää avtonomiyada Gagauziyanın bakannık komiteti, açıklandılar diskussiyada Gagazuiya İnvest forumunda. Aeroportun yapılması, turist beygir kompleksın düzülmesi “At prolin” fermasında hem Valkaneş kasabasında elektrostanţıyanın  yapılması – hepsi bunnar açıklandılar forumda.

Gagauziya  — bir dolay, angısısnın var kendi investiţiyaları,ama o girer Moldovaya. Onuştan da nesoy programalar işleerlär devlettä, onnar işleerlär avtonomiyada da. Başka devletlerdän investiţiyalar yardım edeceklär kaldırmaa ekonomikayı taa üüsek uura. Elektrostanţiyanın yapılmasının proektını forumun pay alannarına açıkladı  «MoldovaGaz» kurumun başı Vadim Çeban. O haberledi, ani bu proekt duudu  Bakannık komitetindä 2016 yılda, açan o başkanın ilk yardımcısıydı.

«Moldova sade 20-22% kendi energiyasından yapȇr, kalan kolaylıkları o başka devletlerdän kableder. Bu proektın paası kuracȇk 250 bin evro. Bu stanţıya yardım edecek 1 milliard  600 million kilovatt yılda yapmaa, bu sayı kuracȇk 40 % energiya yılda hem 20%  kış vakıdında bütün elektoenrgiya kullanmasından bütün devlettä», —dedi Vadim Çeban.

Moldovada lääzım taa bir aeroport yapmaa, neçin ki insannarın sayısı, angıları sınırlar aşırı giderlär uçaklarda, büüdü. Bunu için haberledi Dış bakannıın başı Vitaliy Vlah.

«2010 yıldan 2018 yıla kadar avia geçirmeklerin sayısı büüdü. 2030 yıla kadar bu sayı var nicä büüsün iki okadar. Eni aeroport devletin üülen tarafına verecek kolaylık uçmaa başka erlerä», — dedi Vitaliy Vlah.

Taa bir önemli proekt bakıldı hem açıklandı – eni turist kompleksın yapılması «АТ-Prolin» fermasında. Marketing uurunda ekspert Svetlana Genova annattı proektın ii taraflarını hem haberledi, ani o türlü kolaylıkları insannara verecek, angıları olacȇklar baalı beygir sportlan hem turizmaylan.

«Proektın en önemli tarafları – kurmaa en ii material hem infrastruktura uurunda tutturmaa At- Prolin fermasını, deyni o olsun turistik tarafından taa illerledilmiş hem anılmış bütünnä devlettä», —urguladı Svetlana Genova.

Bu investiţiya proektları hepsi girdilär başkanın İrina Vlahın seçim programasına, onnar yardım edeceklär avtonomiyaya illerlemää herbir uurda.

Beşinci  investiţiya forumu geçti Gagauziyada kasım ayın 8 hem 9-da.

 

Zinaida Efremova