Bitki vakıt soţial baalantılarda peydalandı türlü informaţiya ki avtonomiyada hem kimi yakın dolaylarda çalınmış kimi erdä dä  denemişlär çalmaa uşakları. Gagauziyanın poliţiya bakannıı bu informaţiya için ofiţial uurunda haberledi ani o diil aslı.

Gagauziyanın poliţiya bakannıı haberledi, ani insandan aalaşmakları baalı uşakların çalmaasınnan kabledilmedi. Ama bakmayarak buna, nışannadı kurumun presa sekretari, başlanıldı maasuz kontrol işleri. Ana Kotar danıştı insana olsun dikat da.

“İnformaţia, angısı peydalandı soţial baalantılarda verdi bizä karar başlamaa kontrol işini neetlän annamaa aslı mı bu osoy diil hem bulmaa kişileri, angıları bu takım infirmaţiyayı daader insanţn arasında. Er siz bilärseyniz bişey uşakların çalması için ya da çalmak denemekleri için hem kim informaţiyayı daaderţ yalvarerız danışasınız poliţiya kurumnarına, 112 yardım telefon numarasına ya da yazasınız poliţiyanın ofiţial saytına”, — dedi Anna Kotar.

Bakmayarak ona, ani informaţiya çalmak için aslıya çıkmadı, bölä haberlär vererlär kolaylık cümneyä enidän kaldırmaa önemli soruşları baalı uşakların koorumasınnan sayer psiholog Tatyana İvanova.

“Bu takım informaţiya soţial kurumnarında peydalaner birär sıra yılda sansın kimi sä maasuz gözleder insan unutmasın koorunmak için da olsun dikatlı. Ne pek önemli analara-bobalara- nervat olmamaa, ama ilktän analiz yapmaa haberä. Bakmaa ne yazerlar taa bu temaya presada ya ne sölerlär poliţiya kurumnarı. Büünkü gün internetta var çok türlü yalan biz onnara Feyk taa söleriz. Onemli onnarın arasında aslı informaţiyayı bulmaa”, — dedi psiholog.

Uşaklar, sayer psiholog, söleyärkän çalmak için bulunerlar risk zonasında zerä onnar pek inançlı.

“Önemli üüretmää uşaa dooru götürmää kendisini büük insannan, tanımaa kendi hem yabancı büükleri, annatmaa ne var nasıl hem ne yok nasıl annatmaa, neçin diil lääzım hepsinä inanmaa, sade yakın insannara. Uşaklarlan, kim okula gezer biräz taa ilin zerä var kolaylık onunnan baalanmaa telefonun yardımınnan. Var taa bir ii metod, ayırmaa maasuz laf, angısı yardım edecek anaya-bobaya annamaa ki uşak buluner korkunçlu halda. İleri dooru telefonun yardımınnan var nicä bulmaa nerdä buluner senin uşaan”, — söyledi Tatyana İvanova.

Psiholog sayer, ani uşaklarlan pek önemli lafetmää bölä temalara ki ileri dooru onnar olsunnar türlü situaţiyalara.

 

Tekst: Lüdmila Novak, video: Grigoriy Stavilov, montaj: İvan varban