Gagauziayada geçti SHIFT 2019 halklararası konferenţiya, angısını kurdu Piligrim – Demo kurumu.  Konferenţiyanın baş temasıydı  yardım etmää hem açıklamaa  yaşayannara olmaa taa yakın devletin  hem regionun kuvetlerin çalışmasına. SHIFT 2019 konferenţıyasının pay alannarı diskussiyalarda aaraştırdılar türlü soruşları baalı politik proţesslarınnan Gagauziyada hem taa başka.

Konferenţiyada pay almaa deyni teklif edildilär Moldovan hem Gagauziyanın kuvetleri, Bakannıık komitetın azalları, hem Evropa birliin temsilcileri. Gagauziya Halk topluşun başı Vladimir Kıssa açıkladı en önemli faktorları, angıları uzaklaştırȇrlar yaşayannarı avtonomiyanın erindeki kuvetlerin çalışmasında.

«Türlü yannışlıklar kanonda, hem başka uurlarda yok ederlär yaşayannarın şansslarını olmaa taa yakın regionun kullanmasının proţesında hem yardım etmää kararlamaa bişey.  Taa bir sebep var – devlet uurunda yok tutturmak türlü kurumnara, angıları monitoring yaperlar kuvetlerin çalışmasına», — söledi Vladimir Kıssa.

Konferenţiya hazırlandı Evropa birliin nasaatlarına görä. Bu topluş geçirlendi Ceng hem baarışmak haberlenmesindä institutlan hem Evropa birliinän.

 

Zinaida Efremova