Büün Gagauziyada nışannanȇr Gagauz Avtonomiyanın Sovet Soţialist Respublikasının kuruluş günü Moldovanın Sovet Soţialist Respublikasının içindä olarak 30-cu yıldönümü. Avtonomiyanın yaşayannarını kutladı Başkan İrina Vlah hem GHT başı Vladimir Kıssa.

Gagauziyanın Başkanı belli etti datanın önemliini gagauz halkın kendibaşına olmasında.

«Büün halkımıza deyni büük gün. 30 yıl geeri, 1989–cu yılın kasım ayın 12-dä, gagauz halkın temsilcilerin ansızdan çaarılmış oturuşunda Gagauz Avtonom Sovet Soţialist Respublikanın Moldovanın Sovet Soţialist Respublikanın içindä bildirildi. Bu gündän çeketti gagauzluk devletin oluşturulması», — söledi Başkan.

Avtonomiyanın başkanı çizgiledi o oluşların pay alannarın kahramannıını hem kuvedini, angıların hatırınnan oldu kolaylık taa bir enseyişä adımnamaa – Gagauz Respublikasının 1994 – cü yılda politika avtonomiyanın statusunu kabletmää.

«Kutlȇȇrım Gagauziyanın yaşayannarını bu anmak gününnän. Gagauz Devletin kurucularına saalık hem başarları dileerim!», — başardı İrina Vlah.

GHT spikeri Vladimir Kıssa kutladı o oluşların veterannarını, bütün gagauz halkını deputatların adından.

«Gagauz Erin kurulmasına deyni bu şannı data. Zaamet hem güreşmäk yıllarında biz üürendik eni yaşamaya, kendibaşına olmaa, çetin inandırarak kendi istediklerimizi, hem başka türlü kendimizi görmeeriz, biz gagauz avtonomiyasının vatandaşları Moldova devletindä», — kendi kutlamasında  HT öndercisi urguladı.

Vladimir Kıssa evlad boyunu teklif etti «herkerä aklılarında tutsunnar duuma Vatanını – Gagauziyayı, angısının kuruluşu için güşteşti halkımızın veterannarı, angılarını büün aklımıza getireriz, saygımızı göstereriz hem kutlȇȇrız».

«Saygılı vetarannarımız, Gagauziyanın yaşayannarı, bütün ürektän kaavi saalık dileerim, başarları hem inanı hayırlı gelecää!» — HT başın kutlamasında açıklanȇr.