Çadır dolayın kurulmak gününnän sayılêr  1940 yılın kasım ayın 11-ri. Bu vakıdın süresındä Çadır dolayı ilerlärdi hem büün da geçer kurulmak hem kaaviletmäk yolunu. 

Çadır dolayına girer 9 yaşayan punktu. Dolayın industriya, transport hem energetika infrastrukturaların  ilermesi için insannar çok zaamet koydular. Herbir küüyüdä var kendi özellikleri, angıları ayırêrlar küülerı biri- birindän,- söler istorik Grigoriy Radov.

«1994-cü yılda, açan Gagauziya kabletti avtonomiya statusunu Çadır dolayı girdi avtonomiyaya.  Kimi diişilmeklärlän, onun içinä girdilär Besarabka dolayın Kiriet küüyü hem Tarakliya dolayın Kipçak küüyü» ,- annattı Grigoriy Radov.

Ama kendi sırasında Çadır dolayı kaybetti üç küüyü. Valä –Perja, Korten hem Tvardiţa küüleri girdilär Tarakliya dolayına.

Çadır dolayı erleşik 66 bin 116 ektarda. İnsanın sayısı da kurêr 63 bindän zeedä kişi.

 

Tekst: Natalya Andrieş, video: Grigoriy Stavilov, montaj: Mariya Kazaku