Gagauziyada geçti heryılkı eşilletmäk akţiyası baalı “Uzun ömrümüzün aacı” ana tarafını eşilletmäk milli gününä. Fidannarı satın almaa deyni MD ekologiya agentstvosu 1 million ley harcadı.

Avtonomiyanın Daa çorbacılıı regionun primariyalarına yakın 2000 fidan daattı. Bunu için Moldovanın ȇkologiya agentstvosu 40 000 ley verdi, haberledi çorbacılıın başı Aleksandr Peykov.

Ceviz, katalpa, yasen, flambur, ak aacı  – bu çeşitlerdä fidannarı diktilär ektilär Avtonomiyanın herbir yaşamak punktunda oktäbri ayın sonunda.

Valkaneş kasabasında hem dolayında 320 genç fidan dikildi. Bu akţiyaya katıldılar büdjet sferasının zaametçileri hem genç olannar, angıları herzaman ii işleri yapmaa hazır.

Çadırda aaçların sayısı 350 –dän zeedä oldu. 150 fidan kasaba kabletti ekologiya fondundan eşilletmäk akţiasına görä.

“Taa 200 genç flambur fidanını primariya kendisi satın aldı. Onnarı biz diktik kasabanın baş sokaanda”,  – haberledi Çadırın başı A.Topal.

Avtonomiyanın baş kasabası hep ölä olacek taa eşil. Burada dikildi 700 genç fidan. Bunu için Komradın başı S.Anastasov haberledi kendi sayfasında facebookta.

“Komratta diktik flambur hem ak aaçlarını. Saa olsun herbirı kim katıldı bu akţiyaya” – yazdı S.Anastasov.

Bu akţiyaya katıldılar Kuzneţov sokaan yaşayannarı da. Burada bulunan uşak oyun meydanın dolayyanında 8 flambur hem 6 katalpa fidanını diktilär.

“Biz şükür ederiz erli kuvetleri yardım için. Onnar bizi işittilär, da danışmamıza görä kısa zamanın içindä bu fidannarı verdilär. Biz sevineriz, ani bu iş başa çıktı. Şindi oyun meydanımız oldu taa gözäl hem yakışan uşaklar için”.

“Dalgalandım bu fidannarı dikärkana, çünkü annadım, nekadar önemli bir iş yapȇrız”.

“Fidannarı diktiynän, uşak oyun meydamız diişti. İlkyazın o olacek taa da gözäl. Eşillik herzaman gözelleder dolayı hem paklȇr soluu. Uşaklarımız bu fidannarın gölgesindä oynayabileceklär”.

“Uşaklarımız gördülär bu fidannarın dikmesini, kuvetlerinä görä katıldılar bu işä. Sayȇrım ani bu teerbietmenin önemli payı”.

Ana tarafını milli eşilletmäk günü 1995-ci yılda prezidentin kararına görä kuruldu. Ekologiya akţiyasının sınırlarında fidannarı dikerlär herbir yaşamak punktunda yollar boyunda, göllerin dolayyanında hem küülerin/kasabaların orta sokaklarında.

 

Valentina Kerman