Kasım ayın 9-da Kişinöv kasabasında Moldovadan çoyu jurnalıstlär buluştular  Russiyanın anılmış televizon götürücüsünnän Arina Şarapovaylan. O Russiyanın Birinci Kanalında «Sabaa hayır olsun» programasını götürer. Arina Şarapova paylaştı kollegalarınnan, nicä televizion bitki vakıtlarda ilerleer hem ne taa pek sever siiretmää insan. Buluşmakta pay aldılar «GRT» kanalın jurnalistleri da.

Olay geçirildi «Dialogum» kurumunnan hem «А3 Format»  media klubunnan. Buluşmanın pay alannarı vardı kolaylık üürenmää, nekadar diişti televizion bitki 8 yılın içindä, hem nesoy televizion taraflarını taa pek sever siiredicilär büünkü gündä.

Nesoy yapmaa televizion yayınnarını taa meraklı hem üüsek uurda,  kullanmayrak pek çok kavgalı hem kriminal haberlerini, sordu GRT kanalın jurnalisti. Arina Şarapova  verdi faydalı nasaat, nesoy yapmaa televizion yayınını taa meraklı.

«İnsanın psihologiyası kableder bölä işleri, neredä var kan hem ölüm. Orta asirlerdä insan havezlän gidärdi ölüm cezalarına. Bu iş diil prost, diil islää dä. İnsan ölä yapılı. Cümnenin taa büük payı bölä yapılı. Nesoy da insan demesin, ani görmeerlär haberleri yol razgelmelerinnän yada öldürmeklerinnän, yada taa başka kavgalı  işlärlän, hepsi bunnarı görer. Bu bir zor soruş. Yayınnarı lääzım soţial uurunda faydalı programnarlan hem haberlerinnän  doldurmaa, deyni hepsi olsun ii taraftan»,- verdi nasaat Arina Şarapova.

Arina Şarapova ikinci sıra pay aldı «А3 Format»  media klubun işindä. İlk sıra  o geldi Moldovaya 2011 yılda.

 

Zinaida Efremova