Elena Akbaş Komrattan avtonomiyanın yaşayannarına, kim zor durumda bulunȇr, yardım eder. Kendi fikirlerini Elena facebookta «Yardım eli!» Кomrat» sayfasında haberleer. Onun akţiyalarına katılȇrlar avtonomiyanın yaşayannarı, herkezi kuvedinä görä. Şindiki vakıtta Elena yardımcılarınnan «BÜÜLÜ KOROBKACIK» akţiaysını zor durumda bulunan uşaklara deyni geçirer.

Eni yıla karşı yardımcı akţiyasında kurucular teklif ederlär kimin var kuvedi pay alıp oyuncakları, tatlılıkları yada para yardımını versinnär, nışannanȇr bildirimdä «Yardım eli!» Кomrat» sayfasında.

«Birliktä biz uşaklara haliz yortuyu baaşlayacez – haliz Eni yılı! Herkezimiz var nicä yardım etsin paraylan, oyuncaklarlan, tatlılıklarlan», — yazılı danışmakta.

Mesajda hep açıklanȇr Akbaş Lenanın baalanmak için haberlär hem bank edresi finans yardımı için. Baaşışları kabledeceklär dekabrinin 20-dän.

«Hepsi uşaklara deyni yapılacek birtürlü büüklüündä baaşış koropkaları. Herbir uşak ta tatalılıkları hem oyuncukları kabledecek», — danışmada açıklanȇr.

«Yardım eli!» Коmrat.» Yardımcı grupa kuruldu deyni yardım etmää yufka kolaylıklarlan aylelerdän uşaklara.

«Sürmäk ayında olacek bir yıl,nicä bizim grupamız çalışȇr. İsteerim yardım etmää insannara, çünkü kendim zor duruma birkaç kerä düştüm, açan benim uşaklarım küçüktü, bän iki yıl yatalaktım. Çok zorluk geçirdim, üç operaţiya, 10 yıldan da zeedä invalid koläskasındayım… şükür Allaha, ani hepsi geeridä kaldı, biraraz gezmää çekettim. Bizä deyni en zor vakıtta insan aylemä dä uşaklarıma da yardım etti, bän onnara çok şükürüm!», — belli etti Elena Akbaş.

«Yardım eli!» yardımcı grupası kısa vakıtta çoyuna yardım etti, kimä invalid kreslalarını edinmää, bastonnarı ihtiarlara, ruba hem ayakkabı yufka kolaylıklarlan aylelerä, imaklän, evdeki lääzımnı tedarlıklarlan, sentäbrinin 1-ci için uşaklara deyni okul çantalarını.

«Bizim yardımımız daalȇȇr bütün Gagauziyaya. Biz hererdäyiz—İrlandiyada, Rusiyada, Türkiyada, Almaniyada. Çok yardımcı var Gagauziyada hem Moldovada», — açıkladı Elena Akbaş.

Kim isteer yardıma katılmaa, var nicä danışsınnar Lenaya telefonda; +373 (69)229 632, yada baalnsınnar ona facebook sayfasında.