2019 – cu yılın orak ayından Gagauziyanın BAM avtonomiyada arheologiya aaraştırmaklarını geçirer. Kazayak küüyün çiftçi meralarında açtırıldı Skif kulturasının mezarı.

Belli edildi 3 kurgan, angıların üstleri gömülüydü topraklan da işlenilärdi insannan, bunun için mezarlar görünmärdilär er üzündä. Bulmaa onnarı yardım etti var olan istiriya haberleri. Anmak taşlarında var er altındakı derin gezmäk yolları, angıların var girişleri hem kameraları 2,5-3м derinniindä. Skif mezarları anmak taşların tombarlaklarında bulunȇrlar, neredä yunanistan amforalarını hem antik ustacılık işlerini buldular.

Aaraştırmakların erindä buldular demirdän donakları bronza hem gümüş halkalarınnan, üzük, hem gümüştän fibula-bulavkasının parçasını. 3-cü kurganda buldular bir okun bronzalı ucunu, demir bıçaan bir payını hem yunanistan, amfor kapların paylarını. Kimi analogiyalara görä, Skif kulturasının mezarın materialları kullanılmışlar Hristozun duumasınadan IV –cü asirin bitki yıllarında. Skif mezarından bulunduu materiallar vererlär kolaylıı giriştirmää Arheologiya anmak taşını Anılmış Skifiyanın içinä, angısının antik  zamanı uzȇȇr Poyraz Kavkazından Aşaadakı Tuna deresinädän.

 «Materialın analizleri gösterdi, ani mezarda gömülü 39 kişi. Bilimcinin laflarından belli oldu, ani onnarın taa çoyu uşaktı. Gömülü insannar yaşamışlar Hristizun duumasından buyanı 16-17-ci asirlerdä. Onnarın içinä girer nogaylar hem krım kır tatarları. Aaraştırmakları harman ayında bitirdik, kıran ayında da arheologiya buldukları için toplantıda haberleyecez. BAM-dä sergi geçirilecek», — belli etti GBAM başı İrina Konstantinova.

Аrheologiya ȇkspediţiyasını kurdu hem tutturdu  Moldovanın Varlık Kultura İnstitudu. Aaraştırmaklara avtorizaţiya verildi Moldovanın Bioarheologiya İnstitudun yardımınnan.