Invest Gagauzia-2019 forumuna katılannarın sayısında var investor, angısı neetli Gagauziyada giriştirmää proektı, angısı verecek kolaylık regionda ekologiya durumunu iilitmää. Bunun için haberledi İnvestiţiyaları bulmak hem ȇksportun ilerletmesi işlerindä agentstvosunun başı Natalya Kojokar gagauz radiosunda canni yayında yapılan programasında.

“Dolaylarımız plastik gübürlerinnän dolu” – busoy problemaylan radioefira danıştı sesleyici. O soordu, var mı kolaylık Gagauziyada kurmaa ölä bir kurum, angısı plastik gübürlerini toplayacȇk hem enidän onnari işledecek.

Programanın musaafiri — İnvestiţiyaları bulmak hem ȇksportun ilerletmesi işlerindä agentstvosunun başı N.Kojokar, bu soruşa cuvap vereräk, söledi, ani artık var investor, angısı ister busoy proekti giriştirmää.

“İnvestiţiyaların çekmesindä hem ȇksportun ilerletmesindä agentstvosu götürer işi bu uurda. Biz hazırlȇrız bu investor için lääzımnı informaţiyayı. Tanıştırȇrız onu biznes koşullarımızlan hem annadȇrız ekologiya durumu için. Bu proekta ayırı hem özel bir önem veriler”, — haberledi N.Kojokar.

Bakannık komitetin baş neeti – göstermää investorlara, ani Gagauz Erindä kurulu ii koşullar biznes için, ekledi N.Kojokar.

 

Valentina Kerman