Kasım ayın 6-dan GRT televideniyasını insan siiredäbiler Moldtelecom hem Starnet baalantıalrında. Yayını kompaniya çalıştırdȇr kendi kuvedinnän. Ama bütün kuvetlän GRT TV  taa işleyämeyecek tehnika uurunda problemaların beterinä.

GRT CK-nın  öndercilii yaptı kimi işleri, ki televizionun yayını enidän çalıştırılsın.

«GRT-un siiredicileri bir ayın içindä TRT televizion kanalını siirettilär, angısı Moldtelecom baalantısına «doorudan» koşuluydu. Biz deneyecez televideniyanın yayınına kolvermää programaları gagauz dilindä. İsteerim, ani bizim siiredicilerimiz annasınnar, ani yayını programalarlan kolvreriz test yaparak. Televideniyanın studiyası kalȇr işlenilmäz. Bütün kuvettä kullanamȇȇrız, ne programaları, ne dä haberleri yazmak studiyalarını. Televideniyanın studiyasını bütündän işlettirämeeriz», — haberledi «GRT» CK öndercisinin bir vakıda işini yapan Vitaliy Gaydarji.

Kompaniyanın öndercisi belli etti, ani GRT-nın hatalı olan durumuna kuvetlär birtürlü kertmedilär.  Bu vakıdın içindä seçildi eni Gözledici Nasaatın 9 azasından 6-sı.

«Ne para, ne da birtürlü yardım verilmedi, deyni problemayı çözmää, angısı hava durumundan oldu avgustun 9-da. Ayırıca iş, angısı kompaniyada kendi kuvetlerimizlän yapıldı – kendimizin arhiv programaların kesili yayınnaması. Açızgannıklan isteerim sölemää, ani televideniyanın işi döner o uura, nicä 20 yıl geeri işläärdi», — söledi Gaydarji.

Gelän aftadan Gagauz televideniyasında haber izmeti bütündän çalışacek , ama genä dä nicä 20 yıl geeri. Büünkü durumda cannı yayında haber kolverimnerinnän çıkamaycȇz — belli etti Vitaliy Gaydarji.

«Diktor ayırıca yazılacek, çünkü haber studiyası çalışmȇȇr. Sora Haber kolverimi montajda toplanacek. Hepsi çekiler ondan, nekadar haber izmetin çalışannarı butakım rejimda işleyäbileceklär. Ne kuvetlär, ne dä eni GN-ın çalışannarı bu soruşun çözülmesinä diil baalı. Çümnä hem kompaniyanın çalışannarı beklärdilär Gözledici Nasaatından, ani kuraceklar kompaniyanın hem kuvetlerin arasında dialog sözünü, ama problemalar çözülmedilär», — çizgiledi Gaydarji.

«GRT» CK başının işini götürän açıklȇȇr, ani kompaniyanın büünkü durumu vermeer kolaylık ilerlemää – bu durum birkaç adıma geeri dönmäk olȇr.

«Avtonomiyada geçirilän oluşların cannı yayınnarını biz verämeyecez. Oborudovanie işlämeer. Tehnika tarafından signalı alabilärsäk başka Masmedialarından, ozaman hazırız vermää cannı yayınnarı kasım ayın 8,9 hem10-da», — belli etti Vitaliy Gaydarji.

Yıldırımdan zararlanmış oborudovaniyanın paası büünkü günä taa diil belli. Ama nicä belli etti «GRT» CK bir vakıda işini yapan, bu soruşu var nicä çözmää hem diil büük paraya.

«150-200 bin leyä vardı nicä dönmää programaların yapmasına hem o kuvedä, angısında kompaniya işläärdi. İsteerim çizgilemää, ani tehnikadan bişey alınmadı. Hepsini bunnarı yaptık kendi kuvetlerimizlän», — başarttı Gaydarji.

«GRT» CK televideniyasının redaktorun işini yapan belli etti, ani Haberlär GRT-da bir gündä iki sıra avşamnen çıkaceklar. Hatalı durumadan Haberlär  saat 10:00, 12:00, 19:30 hem 21:00 çıkardılar.

««GAGAUZİYA GÜN-GÜNDÄN» programası her gün yazılȇr, o da çıkacek televideniyanın yayınına. Büünkü durumda biz yok nicä çıkaralım bütün programa kompleksını.Yayın studiyası kuvedinä görä işleyämeer. Ama biz savaşȇrız signalı siiredicilerä etiştirmää», — açıkladı «GRT» CK televideniyasının redaktorun işini yapan Аnna Malake.

Getirderiz aklılarınıza, ani GRT yayınnaması kesildi avgust ayın 9-da sabaalen. Zararlanmış oborudovaniye kestirdi programaların yazmasını. GRT-nın öndercilii zorunda kaldı yaradıcılık kolektivini tehnik durmak dinnenmesinä yollamaa avgustun 13-dän.

GRT-nın radio yayınını çeketti işlemää oktäbrinin 19-dan. Nicä o çalıştırıldı, biz yazdık  burada