Büün, kasım ayın 8-dä Çadır-Lunga kasabasında «Gagauziyanın hayvancılık başarları sergisi» geçer.  Oluş «Каsım» millet yortusuna baalı. Sergiyä var nicä katılmaa 40 yıl VLKSM dinnenmäk parkında.

Serginin kurucuları: Çadır-Lunda dolay administraţiyası hem Çadır-Lunga munıţipiyasının primariyası.

Yortunun programası:

7.00 — 10.00 — Serginin pay alannarını karşılamak hem erleştirmäk

11.00 — 11.30 — «Gagauziyanın hayvancılık başarları sergisinin»  ofiţial açılışı

10.30 – 13.00 — «Gagauziyanın hayvancılık başarları sergisi» pay alannarın tanıştırılması

10.00 – 13.00  — Konţert programası

10.30 – 12.00 — Serginin hayvannarın notalaması hem nominaţiyalarda tarayıcıların belli edilmesi

— «En ii buynuzlu hayvannarı büüdän»,

— «En ii beygirleri büüdän»,

— «En ii koyunnarı büüdän»,

— «En ii keçileri büüdän»,

— «En ii domuzları büüdän»,

— «En ii kuşları büüdän»,

— «En ii dekorativ kuşları büüdän»,

— «En ii tülü hayvannarını büüdän»,

— «En ii bal yapanı»,

— «En ii tavşamnarı büüdän»,

— «En ii koyun piinirini yapan»,

— «En ii keçi piinirini yapan»,

— «En ii inek piinirini yapan»,

—«Gagauziyanın hayvancılık başarları sergisinin– 2019» GRAN – PRİ ödülü

13.00 – 13.30 – Tarayıcıların ödüllenmesi

13.30 – 14.00 –Serginin kapanışı.