Çadır kasabasında  geçti Hayvancılık sergisi, angısı baalıydı gagauzların Kasım halk yortusuna. Bu sergidä pay aldılar hayvancılıklan zanaatlanan insannar bütün avtonomiyadan hem komuşu dolaylardan, angıları türlü — türlü ev hayvannarı büüderlär.

Oktabri ayın 8-da  Çadır kasabanın yaşayannarı  nışannadılar üç yortu birdan – Kasım, Ay Dmitriin gününü hem kasabada bulunan karı monastırın hram yortusunu, haberlener Çadır kasabasının saytında.

Bugün, adetçasına, Çadır kasabasında geçirlendi hayvancılık  sergisi, angısında pay aldılar çiftçilar bütün Gagauziyadan hem başka dolaylardan da. Sergiyi görmää geldi çok musafir hem bindän zeedä kişi Çadır kasabasından hem başka erlerdän dä.

Sergidä gösterildilär türlü ev hayvannarı – keçi, koyun, domuz, tavşam, tauk, guguş hem çok taa başka. Bundan kaarä insannar vardı nasıl satın alsınnar istenilän hayvannarı hem hayvancılık mallarını — piinir, yaanı, kuan balı, kaurma hem başka.

Sergidä maasuz komissiya çalıştı, deyni ayırmaa en ii çorbacılıkları türlü nominanţıyalarda. Çorbacılıklar, angıların malları en ii tanıldılar, kablettilar üüsek ödülleri. Hayvancılık sergisindä Gran – prii bu  yıl  aldı «Agrominvest» kurumu. Yarışmanın tarayannarın bütün listesinnän var nicä burada.

Zinaida Efremova