Muai-Tai boks soyu Dünnä çempionatında Lion Komrat klubun sportsmenneri iki altın medali kazandılar. Födor Kazanjı hem Andrey Avramov ( herbiri başka-başka aarlık kategoriyalarda) oldular dünnä çempionnarı tay boksunda. Kendi başarlar için sportsmennär annattılar «Gagauziya gün gündän» programmasında  GRT kanalında.

Tay boksunda dünnä çempionatı geçti ceviz ayın 28 — dän canavar ayın 6 kadar. Bu yarışmakta 840 zeedä sportsmen 65 devlettän savaşardılar dünnä çempionnarın ödüllerini kazanmaa deyni. İki gagauz sportsmenı – Andrey Avramov hem Födor Kazanjı — Komrattakı Lion klubun terbiedilenneri, geldilär evä altın medalilärlän.

Födor Kazanjı pay aldı üç düüştä. Hepsi onnar üüsek uurda geçtilär spotsmen için, da o kazandı altın medaliyi hem dünnä çempionun ödülünü. Bundan kaarä, Födor Kazanjı «14 yaşından büük en anılmış boksör» titulunu da kabletti.

«Zordu. Bir yılın içindä hazırlandık bu yarışmaya bizim trenerlan. Bu turnirdä büük konkurenţiya vardı, onuştan da zordu pek, herbiri çalışardı çempion olmaa. Biz gösterdik, ani makar ki biz küçük kasabadanız, biz var nicä gidelim bitkiya kadar», — söledi Födor Kazanjı.

İkinci çempion Andrey Avramov pay aldı dört düüştä hem altını kazandı. Genç sportsmen paylaştı, ani istäämer durgunmaa bu uurda.

«Zordu hazırlanmaa, bän çıkarkana düüşlerä, biräz kahırlanaardım. Ama bän kendi devletimi lääzımdı göstereyim, kendi kasabamı, da istäärdim sade taramaa. 32 kila kategoriysında düüştüm. Hergün bizi kantarlardılar, lääzımdı kalmaa hep o uurda herzaman. Zordu bunu yapmaa, lääzım olsun kuvet, büük dayanmak hem kaavi ruh»,— söledi Andrey Avramov.

Genç sporsmennerin treneri Eduard Kösä haberledi, ani en zordu çempionatta tutmaa lääzımnı güüdä aarlıını.

«Bu sport çeşidi bizdä diil çoktan çeketti illerlemää, da zordu Belorussiya, Russiya hem Ukraina devletlerinnän yarışmaa – onnar çoktan dünnä uurunda çempionatlarda pay alȇrlar. Ama, bakmayarak buna, bizim sportsmennar, komratlılar, gösterdilär kendi becermeklerini», — urguladı Eduard Kösä.

Lion klubun üürenicileri Tay boksunnan zanaatlanȇrlar diil çoktan, Födor Kazanjı – 2,5 yıl, Andrey Avramov da – 1,5 yıl. Ama, hep okadar da, sportsmennar Dünnä Muai — Tai Çempionatında üüsek uurda becermekleri hem kaavi ruhu gösterdilär, da üüsek çıkışlara etiştilär.

 

Zinaida Efremova