Pravoslav kliseleri kasım ayın 6 –da büük yortu nışanȇȇrlar — Allahın Anasının ikonasının hatırı için, angısının adı «Acı ecelli insannarın sevinmelii». Bu ikonayi pek hatırlȇȇrlar Rusiya devletindä, hem o ikona Allah yaratını yapȇr. Bu ikona bir üz yıl geeri peydalandı, ama bu günnerä kadar da o şaştıran işleri  yapȇr pravoslav hristiannar için.

«Acı ecelli insannarın sevinmelii» Ayoz ikonası bilindi hererdä 1688 yılda, açan o yardım etti doorulmaa İov patriarhın kızkardaşına Evfimiyaya. Bu karı yaşaardı Moskvada, da hastaydı bir çirkin hastalıklan.

Bir sıra, uyanıp sabaaylen, o çok vakıt yalvarmış Allaha hem Onun Anasına yardım için. Duadan sora hasta karı işitmiş bir ses: «Evfimiya! Gir kliseya, orada var ikona, angısının adı «Acı ecelli insannarın sevinmelii». Çaar kendinä popazı bu ikonaylan, dua et, da sän kabledecän kolaylıı kurtulmaa hastalıından».

Açan karı gelmiş kendisinä, o annamış kendi senselelerindän,ani  haliz  varmış ölä bir ikona klisedä Ordınka dolayında Moskvada. O kaldırmış kendi evinä bu ikonayı, da ilaçlamış. Bu şaştıran olay olmuş canavar ayın 24-dä, o zamandan çeketmişlär nışannamaa doorudan hastalıklardan ikona için yortuyu. Eni kalendarä görä bu yortu bakılȇr kasım ayın 6 – da.

Bu yortuya karşı pravoslav kliselerindä avşamkı slujbalar geçer. Bu günü insan gider kliseya dua etmää ikonaya, deyni acıdan hem hastalıklardan kurtulmaa. Bu ikonaya yardım için danışȇrlar hastalar, dul karılar hem insannar, angıların yaşamakları zoor.