«İnvestGagauzia 2019» ekonomika forumuna toplanacek 400 zeedä kişi 13 devlettän. Onnarın arasında olaceklar Moldovanın hem Gaguziyanın kuvetlerin temsilcileri, diplomatlar hem  ekspetlär, haberleneer forumun press — relizindä.

Forumun pay alannarı var nicä olacek taa derindän tanışsınnar avtonomiyada iş erlerin ortalıınnan hem ekonomika uurunda kolaylıklarınnan. Olayda işleyecek 4 sekţiya, angılarında gösterileceklär investiţiya proektleri hem Gagauziyanın kuvetlerin plannarı deyni biznesi illerletmää.

İnvestorlara gösterileceklär At – Prolin beygir kompleksın, Valkneş kasabasında elektostanţiyanın, Çadır kasabasında aeroportun hem AgroOguz merkezin düzmäk hem eniletmäk proektları. Bu proektlar girdiydilär İrina Vlahın seçim programasına bitki başkan seçimnerindä.

İnvestGagauzia getirer büük fayda investorların hem avtonomiya kuvetlerin arasında balantıların kaavileştirmesinä hem ileri dooru barabar çalışmasında da, sölener press — relizdä.

Halklararası investiţiya forumu İnvestGagauzia-2019 geçecek Komrat kasabasında kasım ayın 8 – 9 – da. Forum hazırlanȇȇr Gagauziya Bakannık komitetinnän.