Çadır-Lunga primariyasının bank hesapları tutuklandı pazertesindän. Dava kanonnarını kantarlayan uzman kararladı kasabanın büdjetından vermää 400 bin ley davacıya ev almaa.

Ani primariyanın bank hesapları kilitli Çadır-Lunganın başı Anatoliy Topal söledi  Erideki muniţipal nasaatında, kasım ayın 5-dä.

 «Primariyanın sayısı kapadılı pazertesindän. Kurumu koyȇrlar, ki davanın kararını aslıya çıkarsınnar, ödeyip 400 bin leyi Karayan davacısına evin satın almasına. Bu son karar», belli etti primar.

GRT – ya olayı annadaarkana, Аnatoliy Topal açıkladı, ani dava dartışmakları 4 yıldan zeedä sürter.

«Açan kanonca verilärdi ev davacılara, primariya davacıya ev bulamadı, çünkü koşullara görä evdä lääzımdı esaba alınsın taa 15 kvadrat metrası-iş eri davacıya deyni. Bu soruş kaldırıldı taa 2011-2015 yıllarda. Davacı danıştı dava kurumuna da taradı. Dava zoorlȇȇr bizi vermää evi, ama primariya kararı aslıya çıkaramadı, çünkü bizdä devlet görevlilär için ev fondu yok, bişey düzülmeer», — söledi Çadır-Lunganın primarı.

Bitki-bitkiyä davacı Karayan davaya danıştı, ki primariya ev erinä para versin.

«Dava davacının tarafını tuttu da kararladı primariyayı büdjetindän 400 bin ley versin evin satın almasına. Büünkü günä primariyaylan kazanılı paraya kilit koyuldu. Transfertlara ama kilit koyulmadı», — urguladı kasabanın başı.

Butakım, bu durumda Çadır-Lunganın primariyası bir da operaţiyayı geçirämeer, belli etti Topal.

Kasabanın öndercilii neetli danışmaa Moldovanın hükümetinä hem Üstiţiya ministerliinä, ki davaylan sorulan 400 bin leyi devlet ödesin.